กิจกรรมสัญจร จ.เชียงใหม่

โครงการกิจกรรมสัญจร จ.เชียงใหม่ วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 สถานที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19 เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมงาน  สมาชิกร้านค้าและช่างทั่วไปในเขตพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ผู้สนับสนุนฯและคณะกรรมการฝ่ายบริหารเครือข่าย

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัญจร จ.เชียงใหม่

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย ฝ่ายบริหารเครือข่าย,ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายส่งเสริมวิชาชีพและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสัญจร ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกฯและผู้ประกอบการในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมในกิจกรรมที่น่าสนใจนี้โครงการกิจกรรมสัญจร จ.นครราชสีมา

วันที่: 5-6 ตุลาคม 2560 สถานที่: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ผู้เข้าร่วมงาน:  สมาชิกร้านค้าและช่างทั่วไปในเขตพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ผู้สนับสนุนฯและคณะกรรมการฝ่ายบริหารเครือข่าย


กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ฟูจิสึ เนเจอรัล(ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่3 ตุลาคม 2560, สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย โดยนายกสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย คุณดนัย  เหลืองโสภากร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมและสมาชิก ได้เงินทางเข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ฟูจิสึ เนเจอรัล(ประเทศไทย) จำกัด ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและได้เห็นถึงขั้นตอนต่างๆในการผลิตสินค้าทั้งนี้ได้มีการรับประทานอาหารและถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก


กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด (SCI)

เมื่อวันที่29 กันยายน 2560, สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทยโดยคณะกรรมการบริหารสมาคมและสมาชิกสมาคม ได้เงินทางเข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด (SCI)ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและได้เห็นถึงขั้นตอนการผลิตคอมเพรสเซอร์ และได้มีการรับประทานอาหารและถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก


การบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ครั้งที่ 2)

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2560 สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทยได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพร่วม ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ครั้งที่ 2) โดยท่านนายกสมาคม คุณดนัย เหลืองโสภากร คณะกรรมการบริหารสมาคมฯและสมาชิกสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทยเชิญพวงมาลาไปถวายสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เพื่อแสดงความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อปวงพสกนิกรตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้


รูปภาพงาน RHVAC 2017

ท่านนายกสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทยโดย คุณดนัย เหลืองโสภากร และคณะกรรมการบริหารสมมาคมฯ เยี่ยมชมและพูดคุยกับผู้สนับสนุนฯ พร้อมถ่ายรูปร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก และสมาชิกของสมาคมฯที่มาเที่ยวชมงานแวะถ่ายรูปที่บู้ทของสมาคมฯเป็นที่ระลึกด้วย ในงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2560 ครั้งที่ 11 (Bangkok RHVAC 2017) ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา


กิจกรรมสัญจร จ.นครราชสีมา

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย ฝ่ายบริหารเครือข่าย,ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายส่งเสริมวิชาชีพและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสัญจร ในวันที่ 5-6 ตุลาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา จึงขอเรียนเชิญสมาชิกฯและผู้ประกอบการในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจนี้


เชิญเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานบริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด (SCI) ผู้ให้การสนับสนุน เปิดโอกาสให้สมาคมฯ นำสมาชิกเข้าเยี่ยมชมโรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์ SCI อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ พบปะพูดคุยหรือซักถามกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง ทำให้เกิดการเข้าใจในการทำงานได้มากขึ้น