รายชื่อร้านค้า SHOP NO.1

จังหวัด
รายชื่อร้านค้าสมาชิก โครงการตราสัญลักษณ์ Shop No.1
ลำดับ รหัสร้าน รายชื่อร้านค้าสมาชิก เขตพื้นที่ จังหวัด เบอร์ติดต่อ
1 C1 00004 บจก.ที.ที.แอร์เอ็นจิเนียริ่ง อ.เมือง สมุทรปราการ 02-3850232
2 C 00026 หจก.เอส.ดี.มอเตอร์คอมเพรสเซอร์และอุปกรณ์ ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 02-2450446
3 C 00016 บจก.ประติมา หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 02-5213760-1
4 ENO 00727 ร้านสุพจน์แอร์ มอเตอร์แอนด์เซอร์วิส อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 043-581617
5 C1 00936 บจก.บิวตี้เฟิร์ม ธัญบุรี ปทุมธานี 02-5695029-30
6 C1 00794 ร้านเอส.เค.แอร์แอนด์เซอร์วิส พระประแดง สมุทรปราการ 02-8165711
7 E 00909 ร้านมนตรีแอร์ อ.พานทอง ชลบุรี 087-8121709
8 E 00921 บจก.เอส.วี.เอส.แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง อ.เมือง ระยอง 038-610265
9 C 00593 ร้านคูลเลอร์ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 081-6196172
10 C 00589 ร้านเอ็น.เอส.เค.คูลลิ่งเซอร์วิส พระโขนง กรุงเทพมหานคร 02-7419536
11 C 00027 บจก.แอร์สยามแอนด์วีว่า คลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-7120684
12 C 00005 บจก.พรีเมียร์แอร์ซัพพลาย บางพลัด กรุงเทพมหานคร 02-8832891-9
13 C 00340 หจก.ซี.วี.เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์คูลลิ่งเซ็นเตอร์
จอมทอง กรุงเทพมหานคร 02-8931949
14 C1 00808 บจก.สังข์แอร์ วิศวกรรม บางกรวย นนทบุรี 02-9852328
15 E 00164 บจก.ระยองทวีวัฒนา อ.เมือง ระยอง 038-612911
16 C1 00747 ร้านพรเจริญเอ็นจิเนียริ่ง อ.บางใหญ่ นนทบุรี 02-9232013-4
17 C1 00662 หจก.เทพพิทักษ์แอร์ ปากเกร็ด นนทบุรี 02-9839133-4
18 C 00053 หจก.โคลด์เน็สแอร์ บางนา กรุงเทพมหานคร 02-7476466
19 C 00046 บจก.คลีนิคแอร์ตู้เย็น สาทร กรุงเทพมหานคร 02-2871653
20 C1 00187 บจก.เย็นสะอาด อ.เมือง ปทุมธานี 02-9613144-5
21 NU 00792 ร้านวุธแอร์ อ.ตะพานหิน พิจิตร 056-662460
22 C1 00925 บจก.พี.เอส.พี.ออโต้ เซอร์วิส บางพลี สมุทรปราการ 02-1709249
23 C1 00416 ร้าน นครแอร์ บางธงทอง นนทบุรี 086-5064333
24 C 00128 บจก.วิศวะแอร์เอ็นจิเนียริ่ง บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-3182401
25 C 00002 บจก.โชคชัยแอร์เอ็นจิเนียริ่ง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-2743190
26 C1 00412 ร้านแสงอรุณแอร์ อ.เมือง สมุทรปราการ 02-7018899
27 C1 00018 บจก.ดี.เอส.แอล.รวมช่าง(1995) อ.เมือง นนทบุรี 02-5893737
28 C 00883 หจก.ประเสริฐสุวรรณคอลโทรล บางบอน กรุงเทพมหานคร 02-8943135
29 C 00147 บจก.เสริมไทยอินเตอร์ สาทร กรุงเทพมหานคร 02-6762542
30 C 00624 ร้าน เอ็นที เซอร์วิส บางบอน กรุงเทพมหานคร 096-1645649
31 SO 00832 บริษัท พันธกิจเครื่องเย็น จำกัด อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 077-204119
32 ENU 00965 ร้าน บ้านก่ออิเล็คทรอนิกส์ อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี 045-3960361
33 C1 00058 ร้าน เเอส.พี.เอ็นจิเนียริ่งแอร์คูล อ.เมือง นนทบุรี 02-5275764
34 C 00710 บริษัท ภัทรจรรยา จำกัด คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 02-5171596
35 E 00947 หจก. สินสมบุญ เซอร์วิส อ.เมือง ชลบุรี 086-3170844
36 C 00701 ร้าน รุ่งโรจน์แอร์ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 02-4484103
37 C 00482 ร้าน ที.เอ็น.เอ.แอร์เซอร์วิส บางบอน กรุงเทพมหานคร 02-4160470
38 C 00653 ร้าน อมรแอร์เครื่องเย็น บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 02-8927403
39 C 00655 ร้าน พี ซี เอ็น แอร์ ซัพพลาย จอมทอง กรุงเทพมหานคร 02-8936684
40 C 00849 หจก. โพธิ์ศิริแอร์ เซอร์วิส จตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-9415517
41 C 00172 ร้าน เอกราชเครื่องเย็น มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 081-4440183
42 C 00816 ร้าน สิโรตม์แอร์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 02-4769791
43 C1 00121 หจก. ภัทรภรแอร์ บางบัวทอง นนทบุรี 02-9259460
44 C 00937 บริษัท เอ.เค.แอร์คอนดิชั่น จำกัด จอมทอง กรุงเทพมหานคร 081-6456195
45 ENU 00946 ร้าน อาทิตย์ทีวี-แอร์ อ.ปากช่อง นครราชสีมา 092-8954691
089-7187851
46 NU 00974 ร้าน วังทองแอร์ เซอร์วิส บางมูลนาก พิจิตร 093-6400456
47 C1 00650 บริษัท เฟรชแอร์ เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด อ.เมือง สมุทรปราการ 02-7433382-3
48 C 00829 หจก. วรากร เอ็นจิเนียริ่ง บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 02-4183316
49 C 00975 ร้าน เอส.เค.แอร์ แอนด์ เซอร์วิส บางบอน กรุงเทพมหานคร 081-8439492
50 M 00598 ร้าน เอส.วี.แอร์เซอร์วิส อ.เมือง สิงห์บุรี 087-5723706
51 C 00274 บริษัท เนเจอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-7378512-3
52 NO 00783 บริษัท มีสกุลน่าน จำกัด อ.เวียงสา น่าน 054-752159
53 W 00985 ร้าน วิชาญเครื่องเย็น อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันค์ 032-691171
54 W 00981 ร้าน ธวิชแอร์เซอร์วิส อ.เมือง เพชรบุรี 086-5615549
55 W 00800 ร้าน วรวุฒิแอร์ อ.โพธาราม ราชบุรี 032-354534
56 W 00214 ร้าน สมเกียรติเจริญชัยแอร์ อ.เมือง นครปฐม 034-289221
57 C1 00077 ร้าน ทรายทองแอร์เซอร์วิส ปากเกร็ด กรุงเทพมหานคร 02-5844431-2
58 ENU 00869 ร้าน ขุนหาญแอร์เซอร์วิส อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ 045-669181
59 C 00177 บริษัท บูรณะแอร์ จำกัด ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 02-4277777
60 C1 00461 หจก. เค.เอ็ม.พี.แอร์เซอร์วิส อ.เมือง สมุทรปราการ 081-4885391
61 C1 00189 บริษัท ช.สยามแอร์ นิวทอง จำกัด อ.เมือง สมุทรปราการ 02-3851888
62 C1 00910 ร้าน ดีแอนด์ทีเซอร์วิส อ.พระประแดง สมุทรปราการ 02-8161646
63 ENO 00890 ร้าน คูลแมนแอร์ อ.เมือง ขอนแก่น 089-5698183
64 SU 00996 ร้าน ก้านแอร์ อ.หาดใหญ่ สงขลา 081-8972614
65 SU 01002 ร้าน ภานุวัต ออโต้แอร์ อ.หาดใหญ่ สงขลา 074-366201
66 SU 01018 ร้าน นพฤทธิ์ คูลเซ็นเตอร์ อ.ควนขนุน พัทลุง 074-674683
67 SU 01023 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุโรง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส อ.เมือง นราธิวาส 073-511113
68 NU 00239 ร้านดีเครื่องเย็น อ.เมือง ตาก 055-514753
69 C 00040 บริษัท เอส.พี.เอ็ม.เทรดเทค จำกัด บางเขน กรุงเทพมหานคร 02-5514023
70 C 00001 บริษัท เอส.ซี. คูลลิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด สาทร กรุงเทพมหานคร 02-6788328-9
71 C 00010 บริษัท วี.ซี.คูลลิ่งเซ็นเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 02-2128280-1
72 C 00087 หจก.แทคซินเนอร์จี คลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-3912002-3
73 C1 00853 บจก.วัสสิกา อ.บางบ่อ สมุทรปราการ 02-7083501
74 NO 00459 หจก.ซินกวงเซลส์แอนด์เซอร์วิส อ.เมือง น่าน 054-771051
75 ENU 00876  ร้าน T.SERVICE SHOP อ.ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 091-8275911
76 W 00991 บจก.เอ็นเทคนิค กรุ๊ป อ.นครชัยศรี นครปฐม 034-338393
77 ENO 00551 ร้าน ชาติชายเครื่องเย็น อ.ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 042-353986
78 C1 01033 ร้าน อธิสิทธิ์แอร์เซอร์วิส อ.บางบัวทอง นนทบุรี 02-8343990
79 NO 00606 ร้าน รุ่งแสงการไฟฟ้า อ.ปัว น่าน 054-756512
80 E 00928 หจก.สหแอร์เทค อ.สัตหีบ ชลบุรี 038-247309
81 SO 00703 บจก.กิจจาแอร์ ภูเก็ต อ.ถลาง ภูเก็ต 076-2722071
82 NU 00617 บจก.ไพออนเนียเอนยินเนียริ่ง อ.เมือง นครสวรรค์ 056-222931
83 ENU 00553 หจก.จัตุรัส คูลลิ่ง อ.จัตุรัส ชัยภูมิ 044-851318
84 W 01047 ร้านที.เค.ทับสะแกเครื่องเย็น(ตี๋แอร์) อ.ทับสะแก ประจวบคีรีขันค์ 061-4605905
85 C 01079 ร้าน บี.ไอ.จี.อิเลคทริค แอร์ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 02-4176105
86 SU 00943 บจก.บีเอส เอ็นจิเนียริ่ง อ.เมือง ยะลา 073-244898