สมาชิกสมาคม

จังหวัด
ลำดับ บริษัท – ร้านค้า เขต – อำเภอ จังหวัด เบอร์ติดต่อ
1 เอส.ซี.คูลลิ่ง เซ็นเตอร์ บจก. สาทร กรุงเทพมหานคร 081-7516994 02-6788328-9
2 โชคชัยแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก. ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-2743372
3 เค.พี.ซี.อินเตอร์เทรด บจก. บางนา กรุงเทพมหานคร 081-6409114 02-7491530-4
4 ที.ที.แอร์เอ็นจิเนียริ่ง บจก. เมือง สมุทรปราการ  081-4206637 02-3850728-9
5 พรีเมียร์แอร์ ซัพพลาย บจก. บางพลัด กรุงเทพมหานคร 086-3685128/088-5475989 02-8832891-9
7 โมเดิร์นแอร์หจก. วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 081-3444404 0-2933-6269-71 , 0-2933-9501
9 สิทธิมอเตอร์เทรดดิ้ง บจก. บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 086-3079523(ออย) 02-5877791-2
10 วี.ซี.คูลลิ่งเซ็นเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส บจก. ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 081-9313184 02-2128280-1
11 โปรแอร์ พัฒนา บจก. เมือง สมุทรปราการ  02-3914857
15 อาร์แอนด์ซัน เอ็นจิเนียริ่ง บจก. วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 081-6163191 02-9327775
16 ประติมา บจก. หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 081-6291981 02-5213760
17 พี.ซี.ลี.(ประเทศไทย) บจก. ดินแดง กรุงเทพมหานคร 096-2329789 02-2792575
18 ดี เอส แอล รวมช่าง(1995) บจก. เมือง นนทบุรี    089-9824111 02-5893737
20 ก.แสงฟ้า แอร์คูลลิ่ง บจก. จอมทอง กรุงเทพมหานคร 081-8896446 02-8976580-4
22 สหกิจ วีพีแอร์ บจก. เมือง นนทบุรี   081-6555745 02-5915078
23 สามัคคีแอร์ 1999 หจก. เมือง นนทบุรี  081-6288909/086-3299363 02-5733106
25 ว.เอ็นจิเนียร์ แอนด์ รีโนเวท บจก. บางเสาธง สมุทรปราการ 081-9145180 02-3481300
26 เอส.ดี.มอเตอร์ คอมเพรสเซอร์และอุปกรณ์ หจก. ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 081-8742541 02-2450446
27 แอร์สยาม แอนด์ วีว่า บจก. คลองเตย กรุงเทพมหานคร 081-6326594 02-7120684
28 เลค คอมมูนิเคชั่น บจก. ประเวศ กรุงเทพมหานคร 081-4415544 02-3619699
30 วุฒิชัย เครื่องเย็น หจก. เมือง สมุทรสงคราม  034-712768
31 บจก. ชาญวิทย์เอ็นจิเนียริ่ง บ้านโป่ง ราชบุรี   089-6144595/081-9411884 032-342350-5
33 เชียงใหม่อีเลคทริค 1999 หจก. เมือง เชียงใหม่  081-8814533 053-814811-2
34 นิวกี่ เอ็นจิเนียริ่ง บจก. หาดใหญ่ สงขลา   08-1897-0642 074-3456079
40 เอส.พี.เอ็ม.เทรดเทค บจก. บางเขน กรุงเทพมหานคร 081-9283182 02-5514013-23
41 กรีน เอ็นเทค บจก. ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 081-4430172 02-6633369
43 กิจจาแอร์ แอนด์ เซอร์วิส บจก. ปากเกร็ด นนทบุรี  089-8943205 02-9642850
44 เกษมแอร์ อีควิปเม้นท์ หจก. ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 089-5389702 02-6119918
45 เกียรติดุจเพชร บจก. ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 081-4820999 02-2776805
46 คลีนิค แอร์ ตู้เย็น บจก. สาทร กรุงเทพมหานคร 02-2871653
47 คาบิเน็ทอินจิเนียร์ บจก. บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 081-9209344 02-3634395-8
50 เค.ที.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง บจก. เมือง นนทบุรี   02-9222182-7
52 เค.เอ็น.วี.เอ็นจิเนียริ่ง หจก. บางเขน กรุงเทพมหานคร 083-133 7812 02-9716371-2
53 โคลด์เน็สแอร์ หจก.  บางนา กรุงเทพมหานคร 081-6592995 02-7476466
54 จ.จรัสแสง เซลล์ & เซอร์วิส หจก. ป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 081-8447565 02-2255002
55 จรรยาวัฒน์ เครื่องปรับอากาศ บจก. บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 02-7349317
56 แอร์บางกอก เอ็นจิเนียริ่ง บจก. บางรัก กรุงเทพมหานคร 092-9946525 02-2347125-6
58 เจ.เอส.พี.เอ็นจิเนียริ่งแอร์คูล ร้าน เมือง นนทบุรี  087-032 5075(คุณจรูญ) 02-5275764
59 เจริญทรัพย์แอร์ เซ็นเตอร์ บจก. ดินแดง กรุงเทพมหานคร 081-8152706 02-6920613-5
61 ชัยดำรง อินเตอร์กรุ๊ป บจก. ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 02-5983980
64 ชัยหลินแอร์อินเตอร์ บจก. บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 081-8351031 02-2121031
65 โชคชัยเครื่องเย็น (2005) บจก. ดินแดง กรุงเทพมหานคร 081-407 0688/คุณณัฐศักดิ์ 02-6419435
66 โชคไพศาล เครื่องเย็นกรุ๊ป บจก. บางบัวทอง นนทบุรี  02-9207744
71 เซ็ทเทมป์ บจก. สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 02-3720417-30
75 โตโต้แอร์เซ็นเตอร์ บจก. สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 081-9915825(ไม่มีไลน์) 02-7526680
76 ทรัพย์ทองห่อ บจก. บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 02-1173285-7
77 ทรายทองแอร์เซอร์วิส ร้าน ปากเกร็ด นนทบุรี  089-8962595 02-5844431
78 ทวีชัย การไฟฟ้า บจก. บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 081-7542429 02-3780673
85 ที.ซี.แอร์เซ็นเตอร์ บจก. จตุจักร กรุงเทพมหานคร 081-3312581 02-5790389 02-561-2035
86 ที.เอ็น.แอร์เทค เอ็นจิเนียริ่ง บจก. ธัญบุรี ปทุมธานี  089-4849555 02-9961361-2
87 แทคซินเนอร์จี หจก. คลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-3912002-3
90 ธนาสาร แอร์ อีเลคทริค บจก. สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 081-8227015 02-7215063-4
93 นครแอร์ เซอร์วิส หจก. สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 086-0591133 02-5176589
94 นพกฤต เอ็นจิเนียริ่ง หจก. ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 081-1726316/081-8292256 02-9069033
95 นิวตั้นนครินทร์ บจก. เมือง สมุทรปราการ  081-9380743 02-7585666
99 บางกอกพัฒนาเครื่องกล บี.พี.เค.บจก. วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 081-3513624(คุณจงดี) 02-9340411-2
102 บี.ที.พี. แอร์ เซอร์วิส บจก. คลองหลวง ปทุมธานี  02-5041931
103 บี.เค.ซี.เซอร์วิส หจก. บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 081-8902243 02-6750409
104 โอเรียนตัล  แอร์ แอนด์
อีครีปเม้นท์ บจก.
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 081-8203485 02-8658700
105 ปฏิภาณแอร์ แอนด์ คอม บจก. บางบัวทอง นนทบุรี  081-8306911 02-9236100
111 ดิจิตอลคูล บจก. เมือง สมุทรปราการ  081-8179551 02-7547455
118 ไพโรจน์แอร์ บจก. บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 083-1875020/คุณอ๋อย 02-5871474-5
120 เพอรอน บจก. (086-3253336) ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 086-3253336 02-9177311
121 ภัทรภรแอร์ หจก. บางบัวทอง นนทบุรี  089-7978305 02-9259460
124 ยูเนี่ยนเปอร์เฟคท์ หจก. ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 086-3014578 02-6913344
128 วิศวะแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง  บจก. บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 086-3750691 02-3182401
129 วี.พี.แอร์เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส หจก. บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 081-8192518 02-7285813-4
131 เวิลด์คอร์ท แอร์คอนดิชั่น หจก. ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 02-8650951
132 ไวท์ฮอร์ส แอร์อินเตอร์เนชั่นแนลบจก. ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 086-3082910 02-4760603-12
134 ศรีสหชัยอิเล็คทริก หจก. บางเขน กรุงเทพมหานคร 081-8030835 02-5321489
135 ส.สหการแอร์ บจก. เมือง นนทบุรี   061-1416461 02-9667211
138 สมานอีเล็คทริค หจก. กระทุ่มแบน สมุทรสาคร  081-8080820 02-8103549
140 สหไทยแอร์ บจก. สาทร กรุงเทพมหานคร 083-6185678 02-673-2722
141 สหวิทยา เอ็นจิเนียริ่ง บจก. บางเขน กรุงเทพมหานคร 081-8315420 02-9717297
143 สำเหร่อีเล็คตริค หจก. ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 081-8339509 02-8609230
147 เสริมไทย อินเตอร์ บจก. สาทร กรุงเทพมหานคร 081-8388990 02-2131184
149 อมรภัทรเทรดดิ้ง บจก. บางแค กรุงเทพมหานคร 081-4997550 02-4559922
154 เอเชียแอร์อิเลคทริค (1997) บจก. บางเขน กรุงเทพมหานคร 084-5506868/084-5507878 02-9480565-8
158 เอส.เอ็น.แอร์ซัพพลาย &เซอร์วิส หจก. บางแค กรุงเทพมหานคร 02-8055668
159 เอส.เอส.แอร์.เอ็นจิเนียริ่ง หจก. ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 081-8405784/081-8397398 02-277 2233
160 เอส.แอล.ไดเร็คท์ บจก. บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 088-3488558 02-7321974
161 แอร์แลนด์ อินเตอร์เทรด บจก. สาทร กรุงเทพมหานคร 081-8479356 02-2871636
162 แอลพีเอ็นซัพพลายล์แอนด์เซอร์วิส บจก. หนองแขม กรุงเทพมหานคร 086-9091093/081-6551918 02-4204089
163 วิวัฒน์เอ็นจิเนียริ่ง ร้าน (แสงเจริญแอร์) เมือง นครนายก   085-151 7331 037-311511
164 ระยองทวีวัฒนา บจก. เมือง ระยอง   081-3511699 038- 612911
165 โปรเอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิส หจก. เมือง ระยอง   038-612686
166 ชลบุรีบ้านสวน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส หจก. เมือง ชลบุรี     081-9477739 038-283942
167 ร้านจักรภัณฑ์ เมือง เพชรบุรี   086-1803000,088-0089992 032-400900
168 พางามเครื่องเย็น ร้าน บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 081-6120299 081-6120299
169 พาณิชย์ธนแอร์ ร้าน บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 089-6862624 02-4129935-6
171 ร้าน เอ็ม.เอ็ม.แอร์ เซอร์วิส สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 086-7921914 02-7172380
172 เอกราชเครื่องเย็นร้าน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 081-4440183 081-4440183
177 บูรณะแอร์ บจก. ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 081-9644559/089-1067888 02-4277777
178 ลัคกี้แอร์เทค บจก. ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 081-6288039 02-9873031-2
179 ชลวิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก. เมือง ชลบุรี  081-9410296 038-271402
184 ทีซีซี เอ็นจิเนียริ่ง ร้าน ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 081-499 6893 02-553 0124
187 เย็นสะอาด บจก.  เมือง ปทุมธานี  091-6079456 คุณอร 02-9613144-5
189 ช.สยามแอร์ นิวทอง บจก. เมือง สมุทรปราการ  081-4414062 02-3851888
190 กฤษฎาแอร์ ร้าน บางบัวทอง นนทบุรี  081-6556408 02-9227855  081-6556408
191 แหลมทองแอร์ ซัพพลาย บจก. บางบัวทอง นนทบุรี  081-854 0851 02-9241544-5
193 ทรัพย์สุขศิริ (สินสุขสิริ) บจก. กระทุ่มแบน สมุทรสาคร  02-4203590
200 วาสินเอ็นจิเนียริ่งซัพพลายส์ บจก. เมือง สุราษฎร์ธานี  081-7193778 077-287796-7
202 ประสิทธิ์แอร์ ร้าน เสนา พระนครศรีอยุธยา  081-8522497 035-216275
204 ศักดาโทรทัศน์ ร้าน เมือง สิงห์บุรี  080-0201222 036-511237
205 เจริญวิชชุภัณฑ์ บจก. เมือง เพชรบุรี    086-3285928 032-400888
206 ชัยวิวัฒน์แอร์ ร้าน  เมือง นครปฐม  081-8802562 034-241401
209 ปฐมพรแอร์ ร้าน สามพราน นครปฐม 081-8701941 034-311125
211 ว.ไพศาลโทรทัศน์ บจก. เมือง นครปฐม  086-3223118 034-251345
214 สมเกียรติเจริญชัยแอร์ ร้าน เมือง นครปฐม  081-9425112 034-289221
217 อำพลแอร์ ร้าน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์  081-8564874 032-511077
218 ชัยเครื่องเย็น หจก. เมือง ระยอง  086-3944000 038-802882
219 ธวัชแอร์ เซ็นเตอร์ บจก. เมือง ชลบุรี   08-1344-6843 038-275051
221 พรีเมียร์อีสเทอร์นแอร์ ซัพพลาย บจก. เมือง ระยอง  038-615 333/038-610 738
225 พะเยาวงศ์สุวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง หจก. เมือง พะเยา 086-4300150 054-432111
226 พี.เอ.แอร์แอนด์เซอร์วิส หจก. เมือง ลำพูน  080-1264211 053-562918
229 ลำปาง วิศวกรรม หจก.(089-7553379) เมือง ลำปาง  089-7553379 054-226004
234 เอ็กซ์เซลอีเล็คทริค ร้าน เมือง อุตรดิตถ์ 085-2699818 055-413045
239 ดีเครื่องเย็น ร้าน เมือง ตาก  081-4751603 055-514753
241 บางมูลนากทีวี ร้าน บางมูลนาก พิจิตร  086-4684970คุณโจ้ 056-631263
242 พรพลแอร์ แอนด์ เซอร์วิส ร้าน เมือง กำแพงเพชร  081-9717509 055-741705
243 พลแอร์ ร้าน เมือง พิษณุโลก  089-7036754
244 พิจิตร อาร์.พี.เซอร์วิส หจก. เมือง พิจิตร  086-4410446 056-650719
246 พิษณุออโต้แอร์ ร้าน เมือง พิษณุโลก  081-7857852 055-302689
247 วี.เจ.อินเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง บจก. สันทราย เชียงใหม่ 081-7833380 053-350600/053350613
248 แม่สอดวิศวกรรม ร้าน แม่สอด ตาก  093-2280099//086-4482945 055-546097
249 สอาดอีเล็คทริค บจก. เมือง พิษณุโลก 081-9712130 055-302920
252 คลังวิทยาอีเล็คทริค ร้าน เมือง ชุมพร  089-7290974 077-511104
254 วันชัยแอร์ (2546) ร้าน เมือง สุราษฎร์ธานี  081-9587191 077-273996
256 สิริภัณฑ์วัฒนา หจก. เมือง ปัตตานี 086-4790612 073-311471
260 วิชัย อีควิปเม้นท์ บจก. บางพลัด กรุงเทพมหานคร 081-7355159 02-8864435-9
261 สินสยามอินเตอร์คูลลิ่ง บจก. สาทร กรุงเทพมหานคร 081-6974436 02-7119060-5
265 คูลแฮนด์เอ็นจิเนียริ่ง บจก. หนองแขม กรุงเทพมหานคร 094-4162593 02-8074003-4
271 ไพรัชแอร์ ร้าน เมือง นครปฐม   081-9484497
272 รุ่งแสงโปรเซอร์วิส บจก. เมือง ชลบุรี   081-7152625 038-288715-6
274 เนเจอร์เอ็นจิเนียริ่ง บจก. ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 081-8126001 02-7378512-3
081-8126001
276 พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง บจก. บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-7182704-7
277 เอ็นนีโก้  เซอร์วิส บจก. บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 081-259 0968 081-259 0968
291 ย.เทคนิคแอร์ ร้าน (089-9194132) เมือง ประจวบคีรีขันธ์  089-9194132 032-611450
292 บจก.อัมรินร์แอร์ แอนด์ ซัพพลาย เมือง พังงา 081-6770585 076-460693
300 ธนวัชรแอร์ ร้าน เมือง ภูเก็ต   081-5361771 076-258507  081-5361771
308 โทเทิ่ลแอร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ บจก. หาดใหญ่ สงขลา  081-963 5986 074-439421
309 บจก. ตรังไพศาล แอร์ เซ็นเตอร์ เมือง ตรัง   081-9789338 075-224309
311 เอ็น.เค.เซอร์วิส ร้าน เมือง ภูเก็ต  081-6913947 076-210803 081-6913947
312 มิสเตอร์โอม เซอร์วิส หจก. เมือง สงขลา   089-7332930 089-7331124
322 วัชระอีควิปเม้นท์ ร้าน เมือง กระบี่   075-623872
323 แดงแอร์เซลล์แอนด์เซอร์วิส ร้าน เกาะลันตา กระบี่   081-7675213 081-7675213
325 ภักดีเครื่องเย็น ร้าน เมือง ระนอง   089-8742790(มนต์ชัย) 077-824719
328 อันดามันแอร์เซอร์วิส ร้าน เมือง ระนอง   081-9796893 077-826223
331 สากลแอร์ไฮเทคเซ็นเตอร์ บจก. เมือง อุบลราชธานี  081-9661109 045-241683
334 บี.โอ.เอ.อีเลคทริค บจก. สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 02-3324992
335 คูลคอร์เนอร์ ร้าน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 081-2912467 02-9165079
336 เมธีแอร์ ร้าน พระโขนง กรุงเทพมหานคร 086-5331551 02-7410163
340 ซี.วี. เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คูลลิ่งเซอร์วิส หจก. จอมทอง กรุงเทพมหานคร 089-444 1800 02-8931949
344 นัฏฐาแอร์คูลเลอร์ ร้าน เมือง สุพรรณบุรี   081-9473837 035-546937  081-9473837
350 นครไทย เซอร์วิส ร้าน บางบัวทอง นนทบุรี   081-915 3489 02-9818624
351 ดี.พี.แอร์เซอร์วิส หจก. ศรีราชา ชลบุรี    081-5672830
354 วิชัยพันธ์พานิชย์ หจก. สัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพมหานคร 02-2221582
355 เจนอุดมโชค ร้าน(สาขาบางเลน) บางเลน นครปฐม   086-3226763 034-391264
359 แฟรี่การไฟฟ้า 1994 บจก. เมือง ขอนแก่น   089-7124710/085-4662020 043-320381
360 อภัยแอร์ หจก. เมือง ขอนแก่น   081-544 6546 043-328576
363 ร้านน้ำพองแอร์ น้ำพอง ขอนแก่น   081-871 4106 043-473254/043-373550
366 ซีโปรอิเล็คทริค หจก.( ร้านเย็นดีแอร์ ) น้ำพอง ขอนแก่น   089-6222365 043-373-200
368 ศรีสะเกษเครื่องเย็น หจก. เมือง ศรีสะเกษ  081-8781137 045-613248
371 ชัยอิเล็คทริคร้อยเอ็ด หจก. เมือง ร้อยเอ็ด 089-7112750 043-511343
379 ธงไชยโทรทัศน์ หจก. วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 081-8763112 044-518877-8
380 นพรัตน์  อีเล็คทริค หจก. เมือง กาฬสินธุ์ 089-8406565,089-7108765 043-812654
384 สมชัยโชคทวีทรัพย์ หจก. บ้านหมอ สระบุรี   089-7422169 036-281314
389 ลีแอนด์ซันเครื่องเย็น หจก. เมือง กาญจนบุรี  034-513276
392 หจก. นานาอีควิปเมนท์  ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 061-4695564/081-3717381 02-5115926-8
393 มหานครแอร์คอน บจก. ดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-2776765
399 วิชัยแอร์ ร้าน สะเดา สงขลา   081-896 6424 74414214
400 พรชัยโทรทัศน์ หจก.  ธัญบุรี ปทุมธานี   081-644 1392 02-5315031
404 สยามแอร์เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย บจก. สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 081-8138179 02-3223625
407 เอช.เค.เนชั่นแนลโปรดัคทส์ บจก. บางรัก กรุงเทพมหานคร 081-6320787ดนุสร 02-2339810-1
408 ธนภรณ์แอร์ ร้าน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 081-1737933 02-5733856
412 แสงอรุณแอร์ ร้าน เมือง สมุทรปราการ  097-2429000
413 ทวีแอร์ ซัพพลาย หจก. พญาไท กรุงเทพมหานคร 087-0478474 02-2454812
414 พตแอร์คูลลิ่ง ร้าน บางบอน กรุงเทพมหานคร 089-1197850 02-4157850
415 เจ.เอ็น.อาร์.แอร์.ซัพพลาย บจก. ปากเกร็ด นนทบุรี  02-5841435
416 นครแอร์ ร้าน บางบัวทอง นนทบุรี 086-5064333
418 เบสท์ แอร์คูลลิ่ง หจก. เมือง สมุทรปราการ  063-6393516 02-3857905-8
419 เจริญสุขการไฟฟ้า ร้าน เมือง ราชบุรี   081-9817311 032-315729
425 นำชัยโฮมอีเล็คโทรนิคส์ บจก. บางละมุง ชลบุรี   038-716040
428 เอ็ม.เอช.เค.เทเลคอม บจก. เมือง มหาสารคาม  081-5929777 043-712111/ 081-5929777
429 ว.เมืองทองวิศวกรรม หจก. ประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-7221761
434 ยุทธเครื่องเย็น ร้าน เมือง แม่ฮ่องสอน 081-9515649 053-611590
436 เอ.อี.ไอ บจก. พระโขนง กรุงเทพมหานคร 084-0804820 02-3614819-21
446 บจก. เอ ที เค สมาร์ท เซอร์วิส  บางพลี สมุทรปราการ 02-7301600
447 ปากน้ำเอ็นเตอร์ไพร์ซ บจก. (เอ.พีแอร์ปากน้ำ) เมือง สมุทรปราการ 02-7596612-3
449 เจเอ็มเอ็มแอร์ เซอร์วิส บจก. อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 086-897 6629 02-739 0754
453 เซอร์มาร์ค บจก. ดินแดง กรุงเทพมหานคร 081-9088412 02-2463593
455 ตากสินแอร์แอนด์พาร์ท บจก. ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 02-4657071-3
458 ตรังไฮเทค บจก. เมือง ตรัง   097-9949952/081-8096159 075-219-000
460 บจก.ป่าตองแอร์เซลส์แอนด์เซอร์วิส เมือง ภูเก็ต 098-0139393/081-892 5657 076-521248-9
467 สมายล์  ดิจิตอลเวิลด์ หจก. บางเสาธง สมุทรปราการ 081-8749801 02-7053043-4
469 พงษ์ศักดิ์แอร์ ซัพพลายแอนด์ เซอร์วิส หจก. ศรีราชา ชลบุรี 081-652 4002 038-323862
472 ขจรอิเลคโทรนิคส์ บจก. เมือง ชลบุรี 081-3352474/086-3342704 038-275580-1
479 ศรีราชาทีวี.วีดีโอ บจก. ศรีราชา ชลบุรี 089-8321456
482 ที.เอ็น.เอ.แอร์เซอร์วิส ร้าน บางบอน กรุงเทพมหานคร 081-9149689 02-4160470  081-9149689
490 เมเจอร์แอร์ บจก. เมือง ชัยนาท 801415959 056-416696
492 พิษณุแอร์แอนด์ซาวด์ ร้าน เมือง นครสวรรค์ 081-9733658 056-313912-3
508 บจก.เจริญมิตรเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส(2533) บางแค กรุงเทพมหานคร 081-3595132 02-4558444
510 ช.เกียรติทิพย์ บจก. เมือง อุบลราชธานี 081-8788625 045-255968
512 เย็นเจี๊ยบ เครื่องเย็น ร้าน เมือง นครสวรรค์ 089-2261694 089-2261694
519 ไทยพานิช ออดิโอเซลส์แอนด์เซอร์วิส บจก. เมือง นครสวรรค์ 081-1707751(อภิรดี) 056-223334
529 เชียงใหม่ พี.เอ็น.แอร์ หจก. เมือง เชียงใหม่ 095-4510677 053-416314
531 เชียงใหม่ พี.เค.แอร์ เซอร์วิส หจก. เมือง เชียงใหม่ 053-838215
533 เชียงใหม่แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก. สันทราย เชียงใหม่ 081-191 3733 053-491808
538 อริยะเครื่องเย็น ร้าน ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร  081-281-4026 055-726363
545 ที.เค.แอร์ หจก.(เทพนครแอร์) เมือง บุรีรัมย์ 081-6608851 044-618823 
546 บุรีรัมย์ศิริพานิช บจก. เมือง บุรีรัมย์ 044-614446-7
548 แสงไพศาลเอ็นจิเนียริ่ง บจก. เมือง ศรีสะเกษ 081-9996966 045-612422
551 ชาติชาย เครื่องเย็น ร้าน ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 086-2374702 086-2374702 042-353986
553 จัตุรัส คูลลิ่ง  หจก.   จัตุรัส ชัยภูมิ 089-159 2846 044-851319
558 เจริญรัตน์ออโต้แอร์ ร้าน เมือง อำนาจเจริญ 081-9990376(คุณยุพิน) 045-451036
562 เอส.ที.แอล.เสียง(ไทยแลนด์) หจก. เมือง ร้อยเอ็ด   086-6412000 043-524312
564 เดี่ยวแอร์ ออโต้เซอร์วิส ร้าน เมือง หนองบัวลำภู 085-276-6592 085-276-6592
566 สยามแอร์คอนดิชั่น บจก. เมือง นครพนม 042-511-055
568 ธีธัชการเกษตร หจก. เมือง ยโสธร 062-9216951 045-712210
569 ไทคูณรีเสิร์ชแอนด์ดิเวลลอปเม้นท์ หจก. สาทร กรุงเทพมหานคร 089-8976126 02-6899149
574 สุรนารีแอร์แอนด์เทรดดิ้ง หจก. เมือง นครราชสีมา 044-275299-300
583 ธนพัฒน์แอร์ซัพพลาย บจก. บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 094-3489996 02-8845142
589 เอ็น.เอส.เค คูลลิ่งเซอร์วิส ร้าน พระโขนง กรุงเทพมหานคร 086-7695110 02-741-9536
591 ตรังสุนทรแอร์เทรดดิ้ง บจก. เมือง ตรัง 089-7241776 075-214-780
592 เค.แอร์ เซอร์วิส บจก. สัตหีบ ชลบุรี 081-6540344 038-401-868-9
593 คูลเลอร์ ร้าน    ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 081-6196172
598 เอส.วี.แอร์เซอร์วิส ร้าน เมือง สิงห์บุรี  087-572 3706 036-520-066
599 คฑาธร กรุ๊ป ร้าน เมือง ราชบุรี 081-4468510 085-9199694
600 สนามบินน้ำ อีควิปเม้นท์ บจก. เมือง นนทบุรี 02-591-3576
602 เอ็น.ที.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง ร้าน สามพราน นครปฐม 084-5691393 02-8139890/086-7964420
606 รุ่งแสงการไฟฟ้า ร้าน ปัว น่าน 081-8816819 054-756-512
610 แสนดี แอร์เซอร์วิส ร้าน เมือง เชียงราย 081-885-0620 053-717-317
611 บจก.สุขสวัสดิ์แอร์ซัพพลาย เมือง ลำปาง 085-037 2606 054-226-162
614 เชียงรายเครื่องเย็น ร้าน เมือง เชียงราย 081-882-5023 053-712-379
615 แกรนด์ไดนามิคแอร์ บจก. ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 02-213-1103
617 ไพออนเนีย เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส ร้าน เมือง นครสวรรค์ 081-5324398 056-222-931
624 เอ็น.ที.เซอร์วิส ร้าน บางบอน กรุงเทพมหานคร 096-1645649 02-451-1779
632 เกรียงไกรแอร์เซอร์วิส ร้าน เมือง ยะลา 081-478 4029 073-247-225
636 สร้างธรรม เอ็นจิเนียริ่ง บจก.(081-8612294) เมือง ชลบุรี 081-8612294 038-270-141
641 มณฑลทิพย์อีควิปเม้นท์ ร้าน สามพราน นครปฐม 081-9872310 02-814-1101-2
648 ศรีทองแอร์ ร้าน เมือง นครปฐม 081-8804588 034-214091
650 เฟรชแอร์ เซอร์วิสเซ็นเตอร์ บจก. เมือง สมุทรปราการ 081-8214471 02-743-3382-3
651 คูลเลอร์เทค บจก. บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 081-6441437 02-3145953
653 อมรแอร์เครื่องเย็น ร้าน บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 081-6219712 02-8927403
655 พี.ซี.เอ็น.แอร์ซัพพลาย ร้าน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 081-8341277 02-8936684
662 บจก.เทพพิทักษ์แอร์  ปากเกร็ด นนทบุรี 093-6400456/089-7973154 02-9839133
663 เอ็น-เทคเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส บจก. เมือง สมุทรปราการ 02-7579174-5
664 ธงสตาร์ มาสเตอร์ไทย บจก. เมือง สมุทรปราการ 081-496 5494 081-4965494
666 โชคอนันต์แอร์ ร้าน เมือง น่าน 089-4331201 054-772485
669 วิเศษแอร์บริการ หจก. เมือง นครสวรรค์ 093-6454536 056-882289
672 สหพลรุ่งเรืองกิจ (2001) ร้าน คลองลาน กำแพงเพชร  081-8883481 055-786089
674 นิโอแอร์ บจก. มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 02-9166954
675 บจก.ซีทีซี ออล โปรดัคท์ สาทร กรุงเทพมหานคร 086-1651000 02-2861935
677 สุเทพเอ็นจิเนียริ่งแอร์แอนด์เซอร์วิส ร้าน คลองขลุง กำแพงเพชร  089-8603682
680 โชคชัยเครื่องเย็น ร้าน เมือง กำแพงเพชร  081-8864014 055-713072
683 เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ บจก. เมือง เชียงใหม่ 081-9922500 053-308900-3
684 พี.เจ.โฮมเซ็นเตอร์ หจก. เมือง พิษณุโลก 081-8874292//086-4493215 055-302513
687 วินทรอนิคส์  บจก. ป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 086-3307105 02-2221314
688 น่านซัพพลาย ร้าน  เมือง น่าน 081-6038344 054-710601
694 ที.ที.แอร์แอนด์เซอร์วิส ร้าน เมือง แพร่ 818846310 054-625509
695 ตั้งไฮ้ง้วน ร้าน (ลำปาง)  เมือง ลำปาง  081-8815965/098-5949493 054-318030
700 ช่างทองแอร์เซอร์วิส ร้าน เมือง เชียงใหม่ 081-8826590 053-804283
701 รุ่งโรจน์แอร์ ร้าน ตลิ่งชั่น กรุงเทพมหานคร 081-7785761/081-3025539 02-4484103
703 กิจจาแอร์ภูเก็ต บจก.(084-8441119) ถลาง ภูเก็ต 084-8441119 076-272071
706 ศิวากรวิศวกรรม บจก. บางกรวย นนทบุรี 081-9440521 02-9039730
707 ชุมพลแอร์  ร้าน   เมือง พิษณุโลก 087-3146909 055-302934
708 จวบแอร์เซอร์วิส หจก. สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 086-3116150(คุณทิพย์) 02-7403916
709 เวิลด์แอร์โปรดักส์กรุ๊ป บจก. บางละมุง ชลบุรี 081-9421999 038-377930
710 ภัทรจรรยา บจก.  คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 081-2567119 02-5171596
715 อีเล็คทรอนิคส์ซาวด์ ร้าน คลองลาน กำแพงเพชร  084-8200200 055-735176
719 พรหมจักร แอร์เซอร์วิสโกลด์ บจก. บางเขน กรุงเทพมหานคร 081-9408837 02-3470447
724 เค.พี.แอร์เซอร์วิส ร้าน พยุห์ ศรีสะเกษ 083-7434105
727 สุพจน์แอร์มอเตอร์ ร้าน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 081-0559456 081-0559456
731 เชียงใหม่ อิควิปเม้นท์ บจก. เมือง เชียงใหม่ 085-0394349/086-9190661 053-219222
737 ปริญญาแอร์แอนด์เซอร์วิส หจก. เมือง ระยอง 089-0811248 038-991562
738 เบตเตอร์คูล บจก.  บางเขน กรุงเทพมหานคร 090-9825759 02-5103233
739 ไทยพานิชมาร์เก็ตติ้ง บจก. เมือง พิษณุโลก 055-378666
742 เตาปูนสหกิจ บจก.   เมือง นนทบุรี 081-6443215 02-9686171-3
743 ทองเจริญ เทรดดิ้ง ร้าน
ชัยภูมิ
เมือง ชัยภูมิ 081-2655060 044-817873
747 พรเจริญเอ็นจิเนียริ่ง ร้าน บางใหญ่ นนทบุรี 081-6899224//081-3740867 02-9232013-4
761 เจ.แอล.เอส.แอร์เซอร์วิส  หจก. ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 081-3394328 02-3608605
767 ร้านศรีตรังแอร์เซอร์วิส เมือง ตรัง 087-8965173 075-210771
772 ตรังโอห์มแอร์เซอร์วิส ร้าน เมือง ตรัง 089-390 3212
777 สยามซีนิชพาร์ทแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง บจก. บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร คุณยูร 02-8970026
779 บี.เอส.เซอร์วิส ร้าน  เมือง อุบลราชธานี 081-7608208 045-317966
783 มีสกุลน่าน  บจก.   เวียงสา น่าน 081-9932298 054-752159
786 ต.สยามซัพพลายสุราษฏร์ธานี หจก. เมือง สุราษฎร์ธานี 081-7972924 077-206281-2
792 วุธแอร์ ร้าน ตะพานหิน พิจิตร  081-6753295 056-662460
794 เอส.เค.แอร์แอนด์เซอร์วิส ร้าน พระประแดง สมุทรปราการ 086-9069134 02-8165711
798 สมอิเลคทรอนิคส์ ร้าน ดำเนินสะดวก ราชบุรี 081-9417265 032-346102
800 วรวุฒิแอร์ ร้าน  โพธาราม ราชบุรี 081-4492463 032-354534
808 สังข์แอร์ วิศวกรรม  บจก. บางกรวย นนทบุรี 080-6068337 02-9852328
809 โอโซน ซีสเต็ม บจก.   ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 086-6774882 02-9336182
810 ก.มหาวงษ์เอ็นจิเนียริ่ง บจก. ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 086-3142506 02-5382430
811 เอ็มเคดี เอ็นจิเนียริ่ง บจก. บางเสาธง สมุทรปราการ 081-4991605 02-3371605
812 เอ.พี.อี.เซอร์วิส  บจก. บางนา กรุงเทพมหานคร 081-2571961 02-7491230-2
814 แอล.ที.อาร์.คอนซัลแตนท์ บจก. เมือง ฉะเชิงเทรา   081-612 2757
815 แอร์คอนด์คอนซัลแตนท์ บจก. คลองหลวง ปทุมธานี 081-6845975 02-9013616-7
816 สิโรตม์แอร์ ร้าน   ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 081-4599495 02-4769791
817 โอโซนเอ็นจิเนียริ่ง(ประเทศไทย) บจก. เมือง สมุทรปราการ 081-4924820 02-3850717
819 กุลเทค บจก.  ปากเกร็ด นนทบุรี 081-8474862 02-1496051-2
820 เอพลัสทรี เซอร์วิสแอนด์เซลล์ บจก. สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 0899262421/0895341688 02-7338404
822 สิทธิ์ศักดิ์แอร์เซอร์วิส บจก. เมือง สมุทรปราการ 081-8686244 02-1744720-1
823 แอดวานซ์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ดีไซส์ หจก. บางรัก กรุงเทพมหานคร 081-3504949 02-2361281
826 ป.ผาสุขเครื่องเย็น บจก. บางบัวทอง นนทบุรี 084-0017130 02-5713661
829 วรากรเอ็นจิเนียริ่ง หจก. บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 081-7352340 02-4183316
832 พันธกิจเครื่องเย็น บจก.  เมือง สุราษฎร์ธานี 086-9454374 077-204119
834 เบญจทิพย์เซอร์วิส ร้าน (081-3322964) เมือง นครปฐม 081-3322964 034-306059
835 เอ.เอฟ.เค.เค. หจก. ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 086-6882268//081-4579666 02-1160703
836 วิชัยแอร์ ร้าน    เมือง ตรัง 089-6485577 075-219035
849 โพธิ์ศิริแอร์ เซอร์วิส หจก. จตุจักร กรุงเทพมหานคร 086-818 0889 02-941 5517
852 พรราเชนทร์ วิศวกรรม บจก. อ.เมือง นนทบุรี 086-602 7869,086-415 9591
853 วัสสิกา บจก. อ.บางบ่อ สมุทรปราการ 081-914 2127
854 โฟร์วิงส์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก. บางเขน กรุงเทพมหานคร 081-6148200 02-509 9350-3
855 ร้าน บดินทรซัพพลายแอนด์เซอร์วิส ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 089-104 1770,083-0170836 02-326 9482  
857 ทีโอ อีเล็คทริค ร้าน บางพลี สมุทรปราการ 081-3045652/081-5510219
860 หาดใหญ่แอร์ (ประเทศไทย)บจก. หาดใหญ่ สงขลา 081-6989899 074-252252
861 ร้าน พิสิษฐ์  เอ็นจิเนียริ่ง เมือง สมุทรปราการ 087-0201066 02-389 0208
866 ภาสิตเครื่องเย็น ร้าน ขุนหาญ ศรีสะเกษ 087-4491413
867 ทองเครื่องเย็น ร้าน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 083-3744764 045-6611942
869 ขุนหาญแอร์เซอร์วิส ร้าน ขุนหาญ ศรีสะเกษ 081-7504117 085-2019309,
870 เอ.พี.แอร์ ร้าน เมือง ขอนแก่น 087-5995493//085-1238520
871 ร้าน ราชาเครื่องเย็น กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 081-5486156 045-663478
876 ที.เซอร์วิสช๊อป ร้าน ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 090-8963363 091-8275911
878 ณภษร เซอร์วิส กรุ๊ป บจก. วัฒนา กรุงเทพมหานคร 089-1210423//080-5858881 02-7117015
879 บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 081-8903709 02-2030357
880 ตรีซัน เอ็นจิเนียริ่ง หจก. เมือง นนทบุรี 081-9246290 02-4226602
882 สตาร์ลิ้งค์(ประเทศไทย) บจก. สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 081-4966368*087-6719675 02-7191166
883 ประเสริฐสุวรรณคอนโทรล หจก. บางบอน กรุงเทพมหานคร 081-8241332/084-1168912 02-8943133-35
885 ทรัพย์อิเล็คทรอนิคส์ ร้าน เมือง ขอนแก่น 081-954 0014
886 กุดรังเซอร์วิสเซ็นเตอร์ ร้าน กุดรัง มหาสารคาม 089-688 0722 085-000 8864
887 บุญสุขอิเล็คทรอนิคส์ ร้าน ศิขรภูมิ สุรินทร์ 086-261 3829 085-025 9364
890 คูลแมนแอร์ ร้าน เมือง ขอนแก่น 083-1418809 089-5698183
891 กิมอิเลคทริค ร้าน เมือง บุรีรัมย์ 085-2567166
894 นิติพงษ์การช่าง ร้าน เมือง ขอนแก่น 089-5746888 043-320907
895 ร้าน กาญจนศิลป์แอร์ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 094-7895540 081-3696665
897 ศรีจันทร์แอร์ ร้าน อ.เมือง ขอนแก่น 043-224871 081-6611441
904 นิรันดร์เครื่องเย็น ร้าน วังทอง พิษณุโลก 086-2000511/084-8203593 055-313023
906 เดลิเวอรี่แอร์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส ร้าน เมือง พิษณุโลก 081-7857832
907 แกรนด์แอร์ บจก. คันนายาว กรุงเทพมหานคร 095-5533999 02-9434356
908 ปริญญาแแอร์ ร้าน เมือง นครสวรรค์ 087-2019973 056-228922
909 มนตรีแอร์ ร้าน พานทอง ชลบุรี 082-2582729 087-8121705
910 ดีแอนด์ทีแอร์เซอร์วิส ร้าน พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 085-0487578 085-0487579
913 เอ็นเทค อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 081-9960737 02-9194446
914 เดอะวันสเปเชียลเวิร์คส บจก. บางเสาธง สมุทรปราการ 081-8171644 02-3153184-6
915 พัทยาอะไหล่แอร์ ร้าน บางละมุง ชลบุรี 084-1591495 038-422193
916 แอร์โรว์ ซินดิเคท บจก. เมือง สมุทรปราการ 081-9960101 02-7498135
917 เจ.เอส.วี.เทคนิคอล บจก. เมือง สมุทรปราการ 081-6227595 02-7499210
918 ณพณัฐ เอ็นยิเนียริ่ง บจก. ธัญบุรี ปทุมธานี 081-4542052 02-9572558
919 เอ็ม.ที.เค.ยูเนี่ยนกรุ๊ป บจก. พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 081-4868463
921 เอส.วี.เอส.แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก. เมือง ระยอง 038-610265
922 พีพีที ทรัพย์ พลาย เอ็นจิเนียริ่ง บจก. บางบัวทอง นนทบุรี 081-3359157 02-8838405
923 แฮปปี้แอร์เซอร์วิส หสม. บางบัวทอง นนทบุรี 081-3406554 02-5973166
924 เอสที.อีเล็คทรอนิคแอนด์ซัพพลาย ร้าน เมือง สมุทรปราการ 097-1290996
925 พีเอสพี ออโต้ เซอร์วิส บจก. บางพลี สมุทรปราการ 086-5678901/093-8800140
927 สิริโชติวัฒนา บจก.(ร้านน้ำหวาน) กำแพงแสน นครปฐม 089-9183455/086-5666191 034-351439/034-281188
928 สหแอร์เท็ค หจก. สัตหีบ ชลบุรี 081-4801795 038-247309
929 ช.เจริญอิเลคทริคแอร์เซ็นเตอร์ ร้าน วิหารแดง สระบุรี   086-8277399 036-377984
930 เอเซ็ทพลัส(ประเทศไทย) บจก. เมืองนนทบุรี นนทบุรี 086-8896999 02-1014844
931 ทักษิณแอร์ ร้าน เมือง สมุทรปราการ 081-4364149
932 เอส.เค.อาร์. เครื่องเย็น หจก. เมือง สกลนคร 081-9543999 042-7133353
933 ส.สุขสกุลเอ็นจิเนียริ่ง2009 หจก. หนองแค สระบุรี   081-8523559*0809792536
934 สนันท์ชัยแอร์เซอร์วิส ร้าน เมือง สมุทรปราการ 081-6329215/081-9849837
935 คอนเซอร์วิสแอร์ หจก. เมือง สมุทรปราการ 085-1386271/094-9626573
936 บิวตี้เฟิร์ม บจก. ธัญบุรี ปทุมธานี 086-8964020 02-5695029-30
937 เอ.เค.แอร์คอนดิชั่น บจก. จอมทอง กรุงเทพมหานคร 081-6456195
938 เอ.เอส.พี คูลลิ่งเซ็นเตอร์ หจก. ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 083-9998881 02-4413411
939 ปิยะพงษ์แอร์แอนด์เซอร์วิส ร้าน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 083-9990012 02-8880005
940 ธเนศ เอ็นจิเนียริ่ง ร้าน ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 094-4439355/085-1173244 02-4260358
941 เอกภาพอินเตอร์สระบุรี บจก. เมือง สระบุรี   081-8533493 036-319554-5
942 อารมย์ดี แอร์คูล บจก. บางบัวทอง นนทบุรี 089-4548219 02-8344906
943 บจก.บีเอส เอ็นจิเนียริ่ง เมือง ยะลา 081-5992557 073-244898
944 รัฐวงศ์ คูลลิ่งแอร์ หจก. หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 086-0026070 02-9545113
945 เอ็น.ที.เค.โปรเซอร์วิส หจก. หนองแค สระบุรี   089-2014724
946 อาทิตย์ทีวี-แอร์ ร้าน ปากช่อง นครราชสีมา 089-7187851/095-8954691
947 สินสมบุญ เซอร์วิส หจก. เมือง ชลบุรี 086-3170844
948 ปิยะสวัสดิ์เอ็นจิเนียริ่ง บจก. คันนายาว กรุงเทพมหานคร 087-6955420 02-9444105
949 เอส.เค.คูลลิ่งแอร์เซ็นเตอร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 081-3579988 02-5705349-50
950 สุทธิพงษ์การไฟฟ้า บริการ ร้าน เมือง มหาสารคาม 087-6383222
951 บ้านดีมีสุข หจก. จตุจักร กรุงเทพมหานคร 099-1045444 02-9666000
953 มหาสวัสดิ์ เซอร์วิส ร้าน(พีพีอาร์) บางกรวย นนทบุรี 089-7829476
955 กฤษพิมพ์แอร์แอนด์เซอร์วิส ร้าน บางเสาธง สมุทรปราการ 081-7777903,090-9915767 02-3979206
956 นาวีแอร์ แอนด์ไอที บจก. บางละมุง ชลบุรี 081-5729219
957 จังหารเจริญแอร์ ร้าน จังหาร ร้อยเอ็ด 095-9588091,0616296226
958 ช่างภิเศก แอ็ทเท็ณ สัตหีบ ชลบุรี
959 อภินัทถ์แอร์ ร้าน ปากเกร็ด นนทบุรี 089-5126161
960 เอส.ซี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง ร้าน เมือง สมุทรปราการ 086-6210756 02-7570919
963 ส.ชัชวาลย์  เซอร์วิส มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 02-5436578
964 ประเชนเซอร์วิส ร้าน สำโรงทาบ สุรินทร์ 081-0672132 044-569356
965 บ้านก่ออิเล็กทรอนิกส์ ร้าน วารินชำราบ อุบลราชธานี 082-7294918 045-396036
966 ชนะพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ร้าน เมือง ศรีสะเกษ 089-8456283 045-611729
970 เจริญรุ่งเรืองแอร์ ร้าน บางแค กรุงเทพมหานคร 083-0065834
971 จีเอ็ม บิสสิเนส หจก. ธัญบุรี ปทุมธานี 089-2013226,089-7176998
972 ชัยชนะ อะไหล่แอร์ ร้าน เมือง ชลบุรี 081-8621561 038-275344
973 สยามแมกเนท เทรดดิ้ง บจก. ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 081-6331841 02-4388489 , 02-4381953
974 วังทองแอร์ เซอร์วิส ร้าน บางมูลนาก พิจิตร  093-6400456
975 เอส.เค.แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ร้าน บางบอน กรุงเทพมหานคร 081-8439492
976 ดี.เอ็ม.ซี คอร์ป (154) บจก. วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 02-9348235-7
977 ธำรงค์ บี.เอส.แอนด์ เซอร์วิส หจก. สาทร กรุงเทพมหานคร 081-4561516 02-2129388
978 ศูนย์บริการช่างฟอง เมือง สุรินทร์ 090-0409659
979 ธนอุดมแอร์ ร้าน สวนผึ้ง ราชบุรี 089-9849075
980 พรชัยการไฟฟ้า ร้าน  สวนผึ้ง ราชบุรี 092-2589939
981 ธวิชแอร์เซอร์วิส ร้าน เมือง เพชรบุรี 086-5615549
982 ดำเนินอิเล็คโทรนิกส์ 2008 ร้าน ดำเนินสะดวก ราชบุรี 098-3826888 032-246050
983 อาร์.แอล.ซี.เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย บจก. เมืองระยอง ระยอง 091-4469599
984 ทรัพย์เจริญ คูลลิ่ง ร้าน เมือง นครปฐม 092-2723359 034-289922
985 วิชาญเครื่องเย็น  ร้าน บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 081-3782158
989 พี.เค.เอ็ม เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย บจก. สามพราน นครปฐม 081-5704510
991 เอ็นเทคนิค กรุ๊ป บจก. นครชัยศรี นครปฐม 081-9955358 034-338393
992 นครชัยศรีอะไหล่เครื่องเย็น
ร้าน
นครชัยศรี นครปฐม 089-4438623
994 เค.เค.เอ็นจิเนียริ่ง ร้าน หาดใหญ่ สงขลา 081-9572481 074-262005-7
995 เอส.ที.หาดใหญ่เอ็นจิเนียริ่ง บจก. หาดใหญ่ สงขลา 081-8982301 074-346065
1000 อุทัยแอร์ การช่าง/99 เจริญยนต์ ร้าน เมือง สงขลา 089-5992471
1001 นันทศักดิ์ แอร์ ร้าน เมือง สงขลา 081-8986081 074-322468
1002 ภานุวัต ออโต้แอร์ ร้าน หาดใหญ่ สงขลา 081-9590225
1005 สุภัทรพล แอร์ ร้าน เมือง สงขลา 088-7848205
1007 สงขลาแอร์ แอนด์ อีเลคทริก เซอร์วิส ร้าน เมือง สงขลา 094-5873795
1008 ท๊อป คลู  ร้าน เมือง สงขลา 081-9591080,081-9592979
1011 บ้านนกแอร์ ร้าน เทพา สงขลา 086-2662899
1013 ร้าน ล้านแอร์ เมือง สงขลา 088-5787079
1014 สุรินทร์ แอร์ ร้าน เมือง สงขลา 081-2727518
1016 อภิชาติแอร์ ออโต้  ร้าน เมือง สงขลา 086-7462873 074-447849
1020 ช.เจริญเครื่องเย็น ร้าน เมืองพัทลุง พัทลุง 081-5424773 074-635699
1021 ถ้ำตลอดเรื่องเย็น ร้าน สะบ้าย้อย สงขลา 084-8552597
1022 นครเครื่องเย็น ร้าน ลำทับ กระบี่ 089-8875676 075-650464
1024 สมพงษ์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ระโนด สงขลา 086-9744438
1026 พีซีพี เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส บจก. เมือง สงขลา 081-8974508 074-448876
1027 สยามชัยแอร์ ร้าน หาดใหญ่ สงขลา 098-9595653 074-438879
1032 เดอะแอร์  ร้าน ลำลูกกา ปทุมธานี 093-9195244 081-4915834
1033 อธิสิทธิ์ แอร์ เซอร์วิส ร้าน บางบัวทอง นนทบุรี 089-8113530 02-8343990
1034 เอสมิตรแอร์ & แซท ร้าน ศรีราชา ชลบุรี 086-8294560
1035 ณปภัชแอร์ แอนด์ เซอร์วิส หจก. พระประแดง สมุทรปราการ 097-1537285/084-7037723 089-2307827
1036 เอนนิโก้ อินโนเวชั่น บจก. ศรีราชา ชลบุรี 086-7764998 038-058330
1037 เพิ่มทรัพย์ พี.อี.เอ.ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ปากเกร็ด นนทบุรี 086-3676496
1038 วิบูลย์แอร์ ร้าน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 081-8578526 032-515732
1040 เอส เค เค ดรากอน บจก. เมือง สมุทรปราการ 081-2396931 085-4794387
1041 กรณ์พงศ์ เซอร์วิส ร้าน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 093-2499151 093-2499152
1045 เอส.ที อิเล็กทรอนิกส์ ร้าน เมือง เพชรบูรณ์  084-5579991/089-6419102
1046 แอ๊ดแอร์ ร้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 089-8020963
1047 ร้าน T.K ทับสะแกเครืองเย็น(ตี๋แอร์) ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 084-8931990/087-1600668 032-671446
1048 ช.แอร์ เซอร์วิส ร้าน พิมาย นครราชสีมา 081-0700022
1051 โกมลอิเล็กทรอนิกส์ ร้าน น้ำยืน อุบลราชธานี 083-4719505
1053 แอดไวซ์ อุทุมพรพิสัย บจก. อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 086-2467999 045-691707
1055 ก้องหล้ารุ่งโรจน์อิเล็คทรอนิค ร้าน อุทัย พระนครศรีอยุธยา  089-6687367/097-0484197
1056 วี.อาร์. อิเล็คทริค ร้าน วาปีปทุม มหาสารคาม 080-1766123
1057 ว.เจริญทรัพย์ ร้าน โพนทราย ร้อยเอ็ด 081-9642625
1058 ณรงค์เซอร์วิส ร้าน สำโรงทาบ สุรินทร์ 081-9551635 044-569229
1059 กาญจนาแอร์ แอนด์ เซอร์วิส ร้าน ประโคนชัย บุรีรัมย์ 091-0179257
1060 มินธาดาแซทแอนด์แอร์ ร้าน เมือง บุรีรัมย์ 081-9776732 044-690137
1061 ทีพีคอมพลัส บจก. เมือง ศรีสะเกษ 087-2527888/0939599199 045-612775
1062 เจริญสินวิทยุ ร้าน ไพรบึง ศรีสะเกษ 081-0648684 045-675482
1063 เอ็มที อิเล็คทรอนิคส์ ร้าน เมือง ศรีสะเกษ 091-8286729/
1064 คลูพลัส แอนด์ แซท ร้าน สายไหม กรุงเทพมหานคร 080-2930277
1065 ยูเนียน เมท คอร์เปอเรชั่น บจก. เมืองเชียงราย เชียงราย 087-1849465 052-055771
1066 ปรีชาแอร์บ้าน ร้าน บางไทร พระนครศรีอยุธยา  081-2793771
1067 เอส.ที.สันต์สร้างแอร์ หจก. ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 098-8317599 02-1082044
1068 กันตพัฒน์ อิเล็กทริค ร้าน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 084-7096200/080-6251355
1069 ดา อิเล็คทรอนิคส์ เขมราช อุบลราชธานี 097-3249797 045-491983
1070 เมืองพลจานดาวเทียม ร้าน พล ขอนแก่น 085-7555544 043-418895
1071 รัฐพลการช่าง ร้าน ท่าอุเทน นครพนม 086-2308836/080-4141355 042-573246
1072 น้ำหนึ่งแอร์ ร้าน ธาตุพนม นครพนม 089-2749300
1073 ดีดีอาร์ คอมซิสเต็มส์ หจก. เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 085-7412673 042-615476
1074 เอ็นเทค รีฟริกเจอเรชั่นแอนด์พาร์ท บจก. ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-9151700-4
1075 ชัยประดิษฐ์ ซาวด์ ร้าน เขมราช อุบลราชธานี 087-8252284/085-6378842
1076 ซันไอซ์ แอร์คอน ร้าน บางบอน กรุงเทพมหานคร 088-3496446/088-3506446 02-0018036
1077 ยูนิต เซอร์วิส บจก. บางนา กรุงเทพมหานคร 086-3301931
1078 พี.อาร์.เซอร์วิส บจก. ดินแดง กรุงเทพมหานคร 081-4900464 02-2483034-5
1079 ร้าน บี.ไอ.จี.อิเล็คทริคแอร์ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 081-6153572 02-4176105
1080 ร้าน ส.ไพรศาล แอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส เมือง ชลบุรี 081-8638899 038-271777
1081 บจก.เค.พี. ชลบุรีแอร์ เมือง ชลบุรี 081-8026362 038-288131-2
1082 บจก.ธีรธัช ดีเวลลอปเม้นท์ บ้านบึง ชลบุรี 089-1553797 033-091479
1083 บจก.พนธ์ศรี เมือง ฉะเชิงเทรา   081-1679876 038-813777
1084 หจก.เสียงชัยแอร์ เมือง ฉะเชิงเทรา   081-7210153 038-514249
1085 หจก.เอส.ที.แอร์ ฉะเชิงเทรา เมือง ฉะเชิงเทรา   081-8078487 038-817475
1086 หจก.แหลมฉบังแอร์แอนด์อิเลคทริค บางละมุง ชลบุรี 089-1701995 096-8319956
1087 บจก.เดอะ เบสท์ บาย ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี 081-9892290 038-328054-57
1088 บจก.มาย เวย์ เซอร์วิส ศรีราชา ชลบุรี 089-7546747 038-326229
1089 หจก.อัมรินทร์แอร์ แอนด์เซอร์วิส ลำลูกกา ปทุมธานี 081-8664748 02-9954525
1090 บจก.นานาภัณฑ์ อิเล็คทริค บางละมุง ชลบุรี 089-8015522 038-716691-2
1091 บจก.เค.เค.แอร์ซัพพลาย บางละมุง ชลบุรี 081-8637671 038-251537
1092 ร้าน รัตนชัย เซ็นเตอร์ บางละมุง ชลบุรี 081-3573580
1093 บจก.ต้อมแอร์แอนด์เซอร์วิส พานทอง ชลบุรี 061-8534545 038-206274
1094 ร้าน ธณพล เซอร์วิส ศรีราชา ชลบุรี 089-6000291 038-310435
1095 ร้าน โชคชัยเจริญแอร์ เมือง ชลบุรี 081-8635370 038-274275
1096 หจก. อมตะแอร์แอนด์เซอร์วิส พนัสนิคม ชลบุรี 061-6269716 038-464387
1097 ร้าน รัตนเซอร์วิส เมือง ชลบุรี 081-8626149
1098 ร้าน พี.เอ็ม.เจริญแอร์ เมือง ชลบุรี 081-9021595
1099 ร้าน กฤติญาแอร์ เมือง ปทุมธานี 089-8918677
1100 บจก.เคเคเอส.แอร์แอนด์เซอร์วิส ปลวกแดง ระยอง 086-5566788 033-650102
1101 บจก.พรรักษ์คูลลิ่ง ปากเกร็ด นนทบุรี 081-3250479 02-5836498
1102 หจก.คิดแอร์ แอนด์เซอร์วิส คลองหลวง ปทุมธานี 089-6618338 02-8341047
1103 บจก.กิต ฟังก์ชั่น ออลล์ คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 081-5530992 02-0006099
1104 ร้าน ช.เจริญแอร์ เมือง ชลบุรี 081-6341912,084-3523377 038-275678
1105 หจก.เอส.เอส.พี.มอเตอร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 086-5003639/095-5819889 02-9718778
1106 ร้าน บางกอกแอร์คูลลิ่ง ลำลูกกา ปทุมธานี 087-1110714 02-1013502
1107 บจก.วาย.ทูเอส.เอ็นจิเนียริ่ง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 081-3345553 02-9529100
1108 บจก.วัฒนาแอร์ เอส ซูเลชั่น บางเขน กรุงเทพมหานคร 089-6711357
1109 บจก. ที ดับบลิว จี คันนายาว กรุงเทพมหานคร 086-7687994 02-1012158
1110 ร้านเคซีแอร์ ปากช่อง นครราชสีมา 081-9393229 044-312834
1111 บจก.พุทธรักษา คอร์เปอร์เรชั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 081-7510321 02-5774859
1112 ร้านมาติกา อะไหล่แอร์แอนด์เซอร์วิส แม่ริม เชียงใหม่ 081-8835227
1113 บจก.ซี.พี.มาร์โก้ 2498 บางใหญ่ นนทบุรี 081-4017542 02-2824794
1114 บจก.พีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 086-3028752(คุณสมใจ) 02-7302999
1115 บจก.โชคชัยชาญกรุ๊ป เมือง ชลบุรี 083-8170423 085-2495099 038-745339
1116 ร้าน หนองฉางอิเล็คโทรนิกส์ หนองฉาง อุทัยธานี 084-7775000 056-531109
1117 ร้าน บีทีแอร์ ภูเขียว ชัยภูมิ 087-9779792 044-861607
1118 บจก.มาย อิมเมจ(ประเทศไทย) ดุสิต กรุงเทพมหานคร 090-0050050 090-0070070
1119 ร้าน บอยเจริญแอร์ เมืองชลบุรี ชลบุรี 087-6980327
1120 บจก.โฟลเทคเวิลด์ บางละมุง ชลบุรี 098-2463919
1121 ร้าน พัฒนะ พีพีแอร์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 092-7926310 043-891662
1122 ร้าน ชัยชาญแอร์ 331 เกาะจันทร์ ชลบุรี 086-0008161
1123 ร้าน มานิตย์เจริญชัยแอร์ ห้วยแถลง นครราชสีมา 083-8596052
1124 หจก.เอ็น.เอส.อะไหล่แอร์ แอนด์เซอร์วิส บางเสาธง สมุทรปราการ 080-6221008
1125 ร้าน จารุ แอร์ เซอร์วิส บางเสาธง สมุทรปราการ 095-9023113
1126 บจก.ซีเอ็นแอล เซอร์วิสแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 063-9695415
1127 บจก.พีเอ็นโฮม ดีเวลลอปเม้นท์ เมือง นครราชสีมา 081-8024247 044-353212
1128 บจก.ยู-การผลิต เมือง ระยอง 095-9392453
1129 บจก.เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น ลำลูกกา ปทุมธานี 086-2555513 02-9871198-9
1130 หจก.หม้อสุวรรณแอร์แอนด์เซอร์วิส เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 098-1107887/095-1868924
1131 ร้านสุกัญญาแอร์ พิมาย นครราชสีมา 089-6633279 044-481863
1132 ร้าน โพนยางคำแอร์แอนด์เซอร์วิส จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 081-6012961
1133 ร้าน โสภณการไฟฟ้า เมือง ขอนแก่น 061-7592277
1134 ร้าน รุ่งเรืองแอร์ ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา 085-4207155
1135 ร้าน นาโพธิ์แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง นาโพธิ์ บุรีรัมย์ 084-4282389 044-686300
1136 ร้าน สุนทรแอร์เซอร์วิส ปากช่อง นครราชสีมา 081-3904889 044-000588
1137 ร้าน เงินพูลแอร์ แอนด์เซอร์วิส เมือง ชัยภูมิ 089-5836784  044-136388
1138 ร้าน ภัทรนันท์แอร์ เมือง นครราชสีมา 080-7957622 044-079078
1139 บจก.ทศภาคพุทธางกูร เน็ตเวิร์ค เมือง สุรินทร์ 087-9794447
1140 ร้าน ไพศาลแอร์ แอนด์เซอร์วิส เมือง ชัยภูมิ 083-6755017
1141 ร้าน สุริโย เครื่องเย็น สีคิ้ว นครราชสีมา 081-7601998 044-986148
1142 ร้าน เปรมอิเล็กทรอนิกส์ โนนสูง นครราชสีมา 089-4251953 044-076925
1143 ร้าน กัสโซ่แอร์ เซอร์วิส โซ่พิสัย บึงกาฬ 093-4639979
1144 ร้าน เสน่ห์แอร์ แอนด์เซอร์วิส สีคิ้ว นครราชสีมา 090-2530161
1145 ร้าน รักษิณา พาณิชย์ ดอนตูม นครปฐม 089-2185672 092-9679652
1146 ร้านปลาทูทองคอมพิวเตอร์ เมืองนครปฐม นครปฐม 062-1454532
1147 บจก.เคพี ออลล์ซัพพลายแอนด์เอ็นจีเนียริ่ง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 065-5356396
1148 หจก.แสนวิการไฟฟ้า เมือง นครราชสีมา 081-3933454
1149 ร้าน สันติแอร์ บรบือ มหาสารคาม 089-8428304
1150 ร้านอ.โซนิกส์ บรบือ มหาสารคาม 092-5580117 089-2255833
1151 ร้าน ชัชวาลย์ การช่าง ด่านขุนทด นครราชสีมา 081-8401836 086-0564703
1152 ร้าน ต๋อยดาวเทียม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 084-9535995
1153 ร้าน เอแอนด์เค ซีซีทีวี พระพุทธบาท สระบุรี 089-6167360
1154 ร้าน แอร์ยิ้ม ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี 061-3944623
1155 ร้าน ชัยวิชิตวิทยุ เมือง กาฬสินธุ์ 093-3956664 043-811652
1156 ร้าน เอกแอร์ แอนด์ เซอร์วิส เมือง ปทุมธานี 092-8219185 02-0651185
1157 ร้าน สมนึกการไฟฟ้า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 085-5028999 02-5381096
1158 ร้าน ปรีชาแอร์ อ.สูงเนิน นครราชสีมา
1159 ร้าน ไพโรจน์อิเล็คทรอนิก คง นครราชสีมา 081-8794542 044-459265
1160 ร้าน รุ่งเรืองแอร์เซลส์แอนด์เซอร์วิส เมือง บุรีรัมย์ 081-0621501
1161 ร้าน คลังอะไหล่แอร์ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 087-0222740 044-007570
1162 ร้าน แผ่นดินแอร์ เทพารักษ์ นครราชสีมา 061-1875561
1163 ร้าน บ้านอะไหล่แอร์ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 081-9702178 094-5198954
1164 ร้าน เคแอร์เอ็นจิเนียริ่ง คูเมือง บุรีรัมย์ 081-9771956 044-699149