สมาชิกสมาคม

จังหวัด
ลำดับ บริษัท – ร้านค้า เขต – อำเภอ จังหวัด เบอร์ติดต่อ
1 เอส.ซี.คูลลิ่ง เซ็นเตอร์ บจก. สาทร กรุงเทพมหานคร 02-6788328-9
2 โชคชัยแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก. ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-2743372
3 เค.พี.ซี.อินเตอร์เทรด บจก. บางนา กรุงเทพมหานคร 02-7491530-4
4 ที.ที.แอร์เอ็นจิเนียริ่ง บจก. เมือง สมุทรปราการ 02-3850728-9
5 พรีเมียร์แอร์ ซัพพลาย บจก. บางพลัด กรุงเทพมหานคร 02-8832891-9
6 โมเดิร์นแอร์หจก. วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 0-2933-6269-71
7 ศิริชัยแอร์เซลส์ แอนด์เซอร์วิส บจก. วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 02-9319020-3
8 สิทธิมอเตอร์เทรดดิ้ง บจก. บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02-5877791-2
9 วี.ซี.คูลลิ่งเซ็นเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส บจก. ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 02-2128280-1
10 โปรแอร์ พัฒนา บจก. เมือง สมุทรปราการ 02-3914857
11 อาร์แอนด์ซัน เอ็นจิเนียริ่ง บจก. วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 02-9327775
12 ประติมา บจก. หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 02-5213760
13 พี.ซี.ลี.(ประเทศไทย) บจก. ดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-2792575
14 ดี เอส แอล รวมช่าง(1995) บจก. เมือง นนทบุรี 02-5893737
15 ก.แสงฟ้า แอร์คูลลิ่ง บจก. จอมทอง กรุงเทพมหานคร 02-8976580-4
16 สหกิจ วีพีแอร์ บจก. เมือง นนทบุรี 02-5915078
17 สามัคคีแอร์ 1999 หจก. เมือง นนทบุรี 02-5733106
18 ว.เอ็นจิเนียร์ แอนด์ รีโนเวท บจก. บางเสาธง สมุทรปราการ 02-3481300
19 เอส.ดี.มอเตอร์ คอมเพรสเซอร์และอุปกรณ์ หจก. ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 02-2450446
20 แอร์สยาม แอนด์ วีว่า บจก. คลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-7120684
21 เลค คอมมูนิเคชั่น บจก. ประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-3619699
22 วุฒิชัย เครื่องเย็น หจก. เมือง สมุทรสงคราม 034-712768
23 บจก. ชาญวิทย์เอ็นจิเนียริ่ง บ้านโป่ง ราชบุรี 032-342350-5
24 เชียงใหม่อีเลคทริค 1999 หจก. เมือง เชียงใหม่ 053-814811-2
25 นิวกี่ เอ็นจิเนียริ่ง บจก. หาดใหญ่ สงขลา 074-3456079
26 เอส.พี.เอ็ม.เทรดเทค บจก. บางเขน กรุงเทพมหานคร 02-5514013-23
27 กรีน เอ็นเทค บจก. ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-6633369
28 ก้องสกล มาร์เก็ตติ้ง บจก. หนองแขม กรุงเทพมหานคร 02-8097504-8
29 กิจจาแอร์ แอนด์ เซอร์วิส บจก. ปากเกร็ด นนทบุรี 02-9642850
30 เกษมแอร์ อีควิปเม้นท์ หจก. ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6119918
31 เกียรติดุจเพชร บจก. ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-2776805
32 คลีนิค แอร์ ตู้เย็น บจก. สาทร กรุงเทพมหานคร 02-2871653
33 เค.ที.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง บจก. เมือง นนทบุรี 02-9222182-7
34 เค.เอ็น.วี.เอ็นจิเนียริ่ง หจก. บางเขน กรุงเทพมหานคร 02-9716371-2
35 โคลด์เน็สแอร์ หจก. บางนา กรุงเทพมหานคร 02-7476466
36 จ.จรัสแสง เซลล์ & เซอร์วิส หจก. ป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 02-2255002
37 จรรยาวัฒน์ เครื่องปรับอากาศ บจก. บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 02-7349317-20
38 แอร์บางกอก เอ็นจิเนียริ่ง บจก. บางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2347125-6
39 เจ.เอส.พี.เอ็นจิเนียริ่งแอร์คูล ร้าน เมือง นนทบุรี 02-5275764
40 เจริญทรัพย์แอร์ เซ็นเตอร์ บจก. ดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-6920613-5
41 ชัยดำรง อินเตอร์กรุ๊ป บจก. ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 02-5983980
42 ชัยหลินแอร์อินเตอร์ บจก. บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 02-2121031
43 โชคชัยเครื่องเย็น (2005) บจก. ดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-6419435
44 โชคไพศาล เครื่องเย็นกรุ๊ป บจก. บางบัวทอง นนทบุรี 02-9207744
45 เซ็ทเทมป์ บจก. สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 02-3720417-30
46 โตโต้แอร์เซ็นเตอร์ บจก. สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 02-7526680
47 ทรัพย์ทองห่อ บจก. บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 02-1173285-7
48 ทรายทองแอร์เซอร์วิส ร้าน ปากเกร็ด นนทบุรี 02-5844431
49 ทวีชัย การไฟฟ้า บจก. บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-3780673
50 ที.ซี.แอร์เซ็นเตอร์ บจก. จตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-5790389
51 ที.เอ็น.แอร์เทค เอ็นจิเนียริ่ง บจก. ธัญบุรี ปทุมธานี 02-9961361-2
52 แทคซินเนอร์จี หจก. คลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-3912002-3
53 ธนาสาร แอร์ อีเลคทริค บจก. สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 02-7215063-4
54 นครแอร์ เซอร์วิส หจก. สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 02-5176589
55 นพกฤต เอ็นจิเนียริ่ง หจก. ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-9069033
56 นิวตั้นนครินทร์ บจก. เมือง สมุทรปราการ 02-7585666
57 บางกอกพัฒนาเครื่องกล บี.พี.เค.บจก. วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 02-9340411-2
58 บี.ที.พี. แอร์ เซอร์วิส บจก. คลองหลวง ปทุมธานี 02-5041931
59 บี.เค.ซี.เซอร์วิส หจก. บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 02-6750409
60 โอเรียนตัล  แอร์ แอนด์ อีครีปเม้นท์ บจก. บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 02-8658700
61 บจก.พงษ์ศิริธรากุล (ส.ไทยรัตน์) หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 02-5735468-9
62 ดิจิตอลคูล บจก. เมือง สมุทรปราการ 02-7547455
63 ไพโรจน์แอร์ บจก. บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02-5871474-5
64 เพอรอน บจก. (086-3253336) ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-9177311
65 ภัทรภรแอร์ หจก. บางบัวทอง นนทบุรี 02-9259460
66 ยูเนี่ยนเปอร์เฟคท์ หจก. ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-6913344
67 วิศวะแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง  บจก. บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-3182401
68 วี.พี.แอร์เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส หจก. บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-7285813-4
69 ไวท์ฮอร์ส แอร์อินเตอร์เนชั่นแนลบจก. ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 02-4760603-12
70 ศรีสหชัยอิเล็คทริก หจก. บางเขน กรุงเทพมหานคร 02-5321489
71 ส.สหการแอร์ บจก. เมือง นนทบุรี 02-9667211
72 สมานอีเล็คทริค หจก. กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 02-8103549
73 สหวิทยา เอ็นจิเนียริ่ง บจก. บางเขน กรุงเทพมหานคร 02-9717297
74 สำเหร่อีเล็คตริค หจก. ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 02-8609230
75 เสริมไทย อินเตอร์ บจก. สาทร กรุงเทพมหานคร 02-2131184
76 อมรภัทรเทรดดิ้ง บจก. บางแค กรุงเทพมหานคร 02-4559922
77 เอเชียแอร์อิเลคทริค (1997) บจก. บางเขน กรุงเทพมหานคร 02-9480565-8
78 เอส.เอ็น.คูลลิ่งเซ็นเตอร์ บจก. ป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 02-2821456
79 เอส.เอ็น.แอร์ซัพพลาย &เซอร์วิส หจก. บางแค กรุงเทพมหานคร 02-8055668
80 เอส.เอส.แอร์.เอ็นจิเนียริ่ง หจก. ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-277 2233
81 เอส.แอล.ไดเร็คท์ บจก. บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-7321974
82 แอร์แลนด์ อินเตอร์เทรด บจก. สาทร กรุงเทพมหานคร 02-2871636
83 แอลพีเอ็นซัพพลายล์แอนด์เซอร์วิส บจก. หนองแขม กรุงเทพมหานคร 02-4204089
84 วิวัฒน์เอ็นจิเนียริ่ง ร้าน (แสงเจริญแอร์) เมือง นครนายก 037-311511
85 ระยองทวีวัฒนา บจก. เมือง ระยอง 038- 612911
86 โปรเอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิส หจก. เมือง ระยอง 038-612686
87 ชลบุรีบ้านสวน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส หจก. เมือง ชลบุรี 038-283942
88 ร้านจักรภัณฑ์ เมือง เพชรบุรี 032-400900
89 พางามเครื่องเย็น ร้าน บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 081-6120299
90 พาณิชย์ธนแอร์ ร้าน บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 02-4129935-6
91 ร้าน เอ็ม.เอ็ม.แอร์ เซอร์วิส สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 02-7172380
92 เอกราชเครื่องเย็นร้าน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 081-4440183
93 บูรณะแอร์ บจก. ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 02-4277777
94 ชลวิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก. เมือง ชลบุรี 038-271402
95 ทีซีซี เอ็นจิเนียริ่ง ร้าน ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 02-553 0124
96 เย็นสะอาด บจก. เมือง ปทุมธานี 02-9613144-5
97 ช.สยามแอร์ นิวทอง บจก. เมือง สมุทรปราการ 02-3851888
98 กฤษฎาแอร์ ร้าน บางบัวทอง นนทบุรี 02-9227855
99 แหลมทองแอร์ ซัพพลาย บจก. บางบัวทอง นนทบุรี 02-9241544-5
100 ทรัพย์สุขศิริ (สินสุขสิริ) บจก. กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 02-4203590
101 วาสินเอ็นจิเนียริ่งซัพพลายส์ บจก. เมือง สุราษฎร์ธานี 077-287796-7
102 ประสิทธิ์แอร์ ร้าน เสนา พระนครศรีอยุธยา 035-216275
103 ศักดาโทรทัศน์ ร้าน เมือง สิงห์บุรี 036-511237
104 เจริญวิชชุภัณฑ์ บจก. เมือง เพชรบุรี 032-400888
105 ชัยวิวัฒน์แอร์ ร้าน เมือง นครปฐม 034-241401
106 ปฐมพรแอร์ ร้าน สามพราน นครปฐม 034-311125
107 ว.ไพศาลโทรทัศน์ บจก. เมือง นครปฐม 034-251345
108 สมเกียรติเจริญชัยแอร์ ร้าน เมือง นครปฐม 034-289221
109 อำพลแอร์ ร้าน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 032-511077
110 ชัยเครื่องเย็น หจก. เมือง ระยอง 038-802882
111 ธวัชแอร์ เซ็นเตอร์ บจก. เมือง ชลบุรี 038-275051
112 พรีเมียร์อีสเทอร์นแอร์ ซัพพลาย บจก. เมือง ระยอง 038-615 333
113 พะเยาวงศ์สุวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง หจก. เมือง พะเยา 054-432111
114 พี.เอ.แอร์แอนด์เซอร์วิส หจก. เมือง ลำพูน 053-562918
115 ลำปาง วิศวกรรม หจก.(089-7553379) เมือง ลำปาง 054-226004
116 เอ็กซ์เซลอีเล็คทริค ร้าน เมือง อุตรดิตถ์ 055-413045
117 ดีเครื่องเย็น ร้าน เมือง ตาก 055-514753
118 บางมูลนากทีวี ร้าน บางมูลนาก พิจิตร 056-631263
119 พรพลแอร์ แอนด์ เซอร์วิส ร้าน เมือง กำแพงเพชร 055-741705
120 พลแอร์ ร้าน เมือง พิษณุโลก 089-7036754
121 พิจิตร อาร์.พี.เซอร์วิส หจก. เมือง พิจิตร 056-650719
122 พิษณุออโต้แอร์ ร้าน เมือง พิษณุโลก 055-302689
123 วี.เจ.อินเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง บจก. สันทราย เชียงใหม่ 053-350600
124 แม่สอดวิศวกรรม ร้าน แม่สอด ตาก 055-546097
125 สอาดอีเล็คทริค บจก. เมือง พิษณุโลก 055-302920
126 คลังวิทยาอีเล็คทริค ร้าน เมือง ชุมพร 077-511104
127 วันชัยแอร์ (2546) ร้าน เมือง สุราษฎร์ธานี 077-273996
128 สิริภัณฑ์วัฒนา หจก. เมือง ปัตตานี 073-311471
129 วิชัย อีควิปเม้นท์ บจก. บางพลัด กรุงเทพมหานคร 02-8864435-9
130 สินสยามอินเตอร์คูลลิ่ง บจก. สาทร กรุงเทพมหานคร 02-7119060-5
131 คูลแฮนด์เอ็นจิเนียริ่ง บจก. หนองแขม กรุงเทพมหานคร 02-8074003-4
132 ไพรัชแอร์ ร้าน เมือง นครปฐม 081-9484497
133 รุ่งแสงโปรเซอร์วิส บจก. เมือง ชลบุรี 038-288715-6
134 เนเจอร์เอ็นจิเนียริ่ง บจก. ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-7378512-3
135 พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง บจก. บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-7182704-7
136 เอ็นนีโก้  เซอร์วิส บจก. บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 081-259 0968
137 ย.เทคนิคแอร์ ร้าน (089-9194132) เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 032-611450
138 บจก.อัมรินร์แอร์ แอนด์ ซัพพลาย เมือง พังงา 076-460693
139 ธนวัชรแอร์ ร้าน เมือง ภูเก็ต 076-258507
140 บจก. ตรังไพศาล แอร์ เซ็นเตอร์ เมือง ตรัง 075-224309
141 เอ็น.เค.เซอร์วิส ร้าน เมือง ภูเก็ต 076-210803
142 มิสเตอร์โอม เซอร์วิส หจก. เมือง สงขลา 089-7331124
143 วัชระอีควิปเม้นท์ ร้าน เมือง กระบี่ 075-623872
144 แดงแอร์เซลล์แอนด์เซอร์วิส ร้าน เกาะลันตา กระบี่ 081-7675213
145 ภักดีเครื่องเย็น ร้าน เมือง ระนอง 077-824719
146 อันดามันแอร์เซอร์วิส ร้าน เมือง ระนอง 077-826223
147 สากลแอร์ไฮเทคเซ็นเตอร์ บจก. เมือง อุบลราชธานี 045-241683
148 เดอะเกรทอิเลคทริคซิตี้ บจก. เมือง สุพรรณบุรี 035-525222
149 บี.โอ.เอ.อีเลคทริค บจก. สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 02-3324992
150 คูลคอร์เนอร์ ร้าน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 02-9165079
151 เมธีแอร์ ร้าน พระโขนง กรุงเทพมหานคร 02-7410163
152 ซี.วี. เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คูลลิ่งเซอร์วิส หจก. จอมทอง กรุงเทพมหานคร 02-8931949
153 นัฏฐาแอร์คูลเลอร์ ร้าน เมือง สุพรรณบุรี 035-546937
154 นครไทย เซอร์วิส ร้าน บางบัวทอง นนทบุรี 02-9818624
155 ดี.พี.แอร์เซอร์วิส หจก. ศรีราชา ชลบุรี 081-5672830
156 วิชัยพันธ์พานิชย์ หจก. สัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพมหานคร 02-2221582
157 เจนอุดมโชค ร้าน(สาขาบางเลน) บางเลน นครปฐม 034-391264
158 แฟรี่การไฟฟ้า 1994 บจก. เมือง ขอนแก่น 043-320381
159 อภัยแอร์ หจก. เมือง ขอนแก่น 043-328576
160 ร้านน้ำพองแอร์ น้ำพอง ขอนแก่น 043-473254
161 ซีโปรอิเล็คทริค หจก.( ร้านเย็นดีแอร์ ) น้ำพอง ขอนแก่น 043-373-200
162 ศรีสะเกษเครื่องเย็น หจก. เมือง ศรีสะเกษ 045-613248
163 ชัยอิเล็คทริคร้อยเอ็ด หจก. เมือง ร้อยเอ็ด 043-511343
164 ธงไชยโทรทัศน์ หจก. วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 044-518877-8
165 นพรัตน์  อีเล็คทริค หจก. เมือง กาฬสินธุ์ 043-812654
166 สมชัยโชคทวีทรัพย์ หจก. บ้านหมอ สระบุรี 036-281314
167 ลีแอนด์ซันเครื่องเย็น หจก. เมือง กาญจนบุรี 034-513276
168 หจก. นานาอีควิปเมนท์ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-5115926-8
169 มหานครแอร์คอน บจก. ดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-2776765
170 วิชัยแอร์ ร้าน สะเดา สงขลา 74414214
171 พรชัยโทรทัศน์ หจก. ธัญบุรี ปทุมธานี 02-5315031
172 สยามแอร์เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย บจก. สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 02-3223625
173 บจก.แอร์โปรเฟสชั่นแนล เซ็นเตอร์ คลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-3911260
174 เอช.เค.เนชั่นแนลโปรดัคทส์ บจก. บางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2339810-1
175 ธนภรณ์แอร์ ร้าน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 02-5733856
176 แสงอรุณแอร์ ร้าน เมือง สมุทรปราการ 097-2429000
177 ทวีแอร์ ซัพพลาย หจก. พญาไท กรุงเทพมหานคร 02-2454812
178 พตแอร์คูลลิ่ง ร้าน บางบอน กรุงเทพมหานคร 02-4157850
179 เจ.เอ็น.อาร์.แอร์.ซัพพลาย บจก. ปากเกร็ด นนทบุรี 02-5841435
180 เบสท์ แอร์คูลลิ่ง หจก. เมือง สมุทรปราการ 02-3857905-8
181 เจริญสุขการไฟฟ้า ร้าน เมือง ราชบุรี 032-315729
182 นำชัยโฮมอีเล็คโทรนิคส์ บจก. บางละมุง ชลบุรี 038-716040
183 เอ็ม.เอช.เค.เทเลคอม บจก. เมือง มหาสารคาม 043-712111
184 ว.เมืองทองวิศวกรรม หจก. ประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-7221761
185 ยุทธเครื่องเย็น ร้าน เมือง แม่ฮ่องสอน 053-611590
186 เอ.อี.ไอ บจก. พระโขนง กรุงเทพมหานคร 02-3614819-21
187 บจก. เอ ที เค สมาร์ท เซอร์วิส บางพลี สมุทรปราการ 02-7301600
188 เจเอ็มเอ็มแอร์ เซอร์วิส บจก. อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 02-739 0754
189 เซอร์มาร์ค บจก. ดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-2463593
190 ตากสินแอร์แอนด์พาร์ท บจก. ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 02-4657071-3
191 ตรังไฮเทค บจก. เมือง ตรัง 075-219-000
192 บจก.ป่าตองแอร์เซลส์แอนด์เซอร์วิส เมือง ภูเก็ต 076-521248-9
193 เค.เอ็ม.พี.แอร์ เซอร์วิส หจก. เมือง สมุทรปราการ 081-4885394
194 สมายล์  ดิจิตอลเวิลด์ หจก. บางเสาธง สมุทรปราการ 02-7053043-4
195 พงษ์ศักดิ์แอร์ ซัพพลายแอนด์ เซอร์วิส หจก. ศรีราชา ชลบุรี 038-323862
196 ขจรอิเลคโทรนิคส์ บจก. เมือง ชลบุรี 038-275580-1
197 ศรีราชาทีวี.วีดีโอ บจก. ศรีราชา ชลบุรี 089-8321456
198 ที.เอ็น.เอ.แอร์เซอร์วิส ร้าน บางบอน กรุงเทพมหานคร 02-4160470
199 พิษณุแอร์แอนด์ซาวด์ ร้าน เมือง นครสวรรค์ 056-313912-3
200 บจก.เจริญมิตรเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส(2533) บางแค กรุงเทพมหานคร 02-4558444
201 ช.เกียรติทิพย์ บจก. เมือง อุบลราชธานี 045-255968
202 เย็นเจี๊ยบ เครื่องเย็น ร้าน เมือง นครสวรรค์ 089-2261694
203 เชียงใหม่ พี.เอ็น.แอร์ หจก. เมือง เชียงใหม่ 053-416314
204 เชียงใหม่ พี.เค.แอร์ เซอร์วิส หจก. เมือง เชียงใหม่ 053-838215
205 เชียงใหม่แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก. สันทราย เชียงใหม่ 053-491808
206 อริยะเครื่องเย็น ร้าน ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 055-726363
207 ที.เค.แอร์ หจก.(เทพนครแอร์) เมือง บุรีรัมย์ 044-618823
208 บุรีรัมย์ศิริพานิช บจก. เมือง บุรีรัมย์ 044-614446-7
209 แสงไพศาลเอ็นจิเนียริ่ง บจก. เมือง ศรีสะเกษ 045-612422
210 ชาติชาย เครื่องเย็น ร้าน ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 086-2374702
211 จัตุรัส คูลลิ่ง  หจก. จัตุรัส ชัยภูมิ 044-851319
212 เจริญรัตน์ออโต้แอร์ ร้าน เมือง อำนาจเจริญ 045-451036
213 เดี่ยวแอร์ ออโต้เซอร์วิส ร้าน เมือง หนองบัวลำภู 085-276-6592
214 สยามแอร์คอนดิชั่น บจก. เมือง นครพนม 042-511-055
215 ธีธัชการเกษตร หจก. เมือง ยโสธร 045-712210
216 ไทคูณรีเสิร์ชแอนด์ดิเวลลอปเม้นท์ หจก. สาทร กรุงเทพมหานคร 02-6899149
217 สุรนารีแอร์แอนด์เทรดดิ้ง หจก. เมือง นครราชสีมา 044-275299-300
218 ธนพัฒน์แอร์ซัพพลาย บจก. บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 02-8845142
219 เอ็น.เอส.เค คูลลิ่งเซอร์วิส ร้าน พระโขนง กรุงเทพมหานคร 02-741-9536
220 เค.แอร์ เซอร์วิส บจก. สัตหีบ ชลบุรี 038-401-868-9
221 คูลเลอร์ ร้าน ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 081-6196172
222 เอส.วี.แอร์เซอร์วิส ร้าน เมือง สิงห์บุรี 036-520-066
223 คฑาธร กรุ๊ป ร้าน เมือง ราชบุรี 085-9199694
224 เอ็น.ที.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง ร้าน สามพราน นครปฐม 02-8139890
225 รุ่งแสงการไฟฟ้า ร้าน ปัว น่าน 054-756-512
226 แสนดี แอร์เซอร์วิส ร้าน เมือง เชียงราย 053-717-317
227 บจก.สุขสวัสดิ์แอร์ซัพพลาย เมือง ลำปาง 054-226-162
228 เชียงรายเครื่องเย็น ร้าน เมือง เชียงราย 053-712-379
229 แกรนด์ไดนามิคแอร์ บจก. ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 02-213-1103
230 ไพออนเนีย เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส ร้าน เมือง นครสวรรค์ 056-222-931
231 เอ็น.ที.เซอร์วิส ร้าน บางบอน กรุงเทพมหานคร 02-451-1779
232 เกรียงไกรแอร์เซอร์วิส ร้าน เมือง ยะลา 073-247-225
233 สร้างธรรม เอ็นจิเนียริ่ง บจก.(081-8612294) เมือง ชลบุรี 038-270-141
234 มณฑลทิพย์อีควิปเม้นท์ ร้าน สามพราน นครปฐม 02-814-1101-2
235 ศรีทองแอร์ ร้าน เมือง นครปฐม 034-214091
236 เฟรชแอร์ เซอร์วิสเซ็นเตอร์ บจก. เมือง สมุทรปราการ 02-743-3382-3
237 คูลเลอร์เทค บจก. บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-3145953
238 อมรแอร์เครื่องเย็น ร้าน บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 02-8927403
239 พี.ซี.เอ็น.แอร์ซัพพลาย ร้าน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 02-8936684
240 บจก.เทพพิทักษ์แอร์ ปากเกร็ด นนทบุรี 02-9839133
241 เอ็น-เทคเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส บจก. เมือง สมุทรปราการ 02-7579174-5
242 ธงสตาร์ มาสเตอร์ไทย บจก. เมือง สมุทรปราการ 081-4965494
243 โชคอนันต์แอร์ ร้าน เมือง น่าน 054-772485
244 วิเศษแอร์บริการ หจก. เมือง นครสวรรค์ 056-882289
245 สหพลรุ่งเรืองกิจ (2001) ร้าน คลองลาน กำแพงเพชร 055-786089
246 นิโอแอร์ บจก. มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 02-9166954
247 บจก.ซีทีซี ออล โปรดัคท์ สาทร กรุงเทพมหานคร 02-2861935
248 สุเทพเอ็นจิเนียริ่งแอร์แอนด์เซอร์วิส ร้าน คลองขลุง กำแพงเพชร 089-8603682
249 โชคชัยเครื่องเย็น ร้าน เมือง กำแพงเพชร 055-713072
250 เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ บจก. เมือง เชียงใหม่ 053-308900-3
251 พี.เจ.โฮมเซ็นเตอร์ หจก. เมือง พิษณุโลก 055-302513
252 วินทรอนิคส์  บจก. ป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 02-2221314
253 น่านซัพพลาย ร้าน เมือง น่าน 054-710601
254 ที.ที.แอร์แอนด์เซอร์วิส ร้าน เมือง แพร่ 054-625509
255 ตั้งไฮ้ง้วน ร้าน (ลำปาง) เมือง ลำปาง 054-318030
256 ช่างทองแอร์เซอร์วิส ร้าน เมือง เชียงใหม่ 053-804283
257 รุ่งโรจน์แอร์ ร้าน ตลิ่งชั่น กรุงเทพมหานคร 02-4484103
258 กิจจาแอร์ภูเก็ต บจก.(084-8441119) ถลาง ภูเก็ต 076-272071
259 ชุมพลแอร์  ร้าน เมือง พิษณุโลก 055-302934
260 จวบแอร์เซอร์วิส หจก. สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 02-7403916
261 เวิลด์แอร์โปรดักส์กรุ๊ป บจก. บางละมุง ชลบุรี 038-377930
262 ภัทรจรรยา บจก. คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 02-5171596
263 พรหมจักร แอร์เซอร์วิสโกลด์ บจก. บางเขน กรุงเทพมหานคร 02-3470447
264 สุพจน์แอร์มอเตอร์ ร้าน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 081-0559456
265 เชียงใหม่ อิควิปเม้นท์ บจก. เมือง เชียงใหม่ 053-219222
266 ปริญญาแอร์แอนด์เซอร์วิส หจก. เมือง ระยอง 038-991562
267 เบตเตอร์คูล บจก. บางเขน กรุงเทพมหานคร 02-5103233
268 ไทยพานิชมาร์เก็ตติ้ง บจก. เมือง พิษณุโลก 055-378666
269 เตาปูนสหกิจ บจก. เมือง นนทบุรี 02-9686171-3
270 ทองเจริญ เทรดดิ้ง ร้าน   ชัยภูมิ เมือง ชัยภูมิ 044-817873
271 พรเจริญเอ็นจิเนียริ่ง ร้าน บางใหญ่ นนทบุรี 02-9232013-4
272 เจ.แอล.เอส.แอร์เซอร์วิส  หจก. ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-3608605
273 ร้านศรีตรังแอร์เซอร์วิส เมือง ตรัง 075-210771
274 ตรังโอห์มแอร์เซอร์วิส ร้าน เมือง ตรัง 089-3903212
275 สยามซีนิชพาร์ทแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง บจก. บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 02-8970026
276 บี.เอส.เซอร์วิส ร้าน เมือง อุบลราชธานี 045-317966
277 มีสกุลน่าน  บจก. เวียงสา น่าน 054-752159
278 ต.สยามซัพพลายสุราษฏร์ธานี หจก. เมือง สุราษฎร์ธานี 077-206281-2
279 วุธแอร์ ร้าน ตะพานหิน พิจิตร 056-662460
280 เอส.เค.แอร์แอนด์เซอร์วิส ร้าน พระประแดง สมุทรปราการ 02-8165711
281 สมอิเลคทรอนิคส์ ร้าน ดำเนินสะดวก ราชบุรี 032-346102
282 วรวุฒิแอร์ ร้าน โพธาราม ราชบุรี 032-354534
283 สังข์แอร์ วิศวกรรม  บจก. บางกรวย นนทบุรี 02-9852328
284 โอโซน ซีสเต็ม บจก. ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 02-9336182
285 ก.มหาวงษ์เอ็นจิเนียริ่ง บจก. ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 02-5382430
286 เอ็มเคดี เอ็นจิเนียริ่ง บจก. บางเสาธง สมุทรปราการ 02-3371605
287 เอ.พี.อี.เซอร์วิส  บจก. บางนา กรุงเทพมหานคร 02-7491230-2
288 แอล.ที.อาร์.คอนซัลแตนท์ บจก. เมือง ฉะเชิงเทรา 081-612 2757
289 แอร์คอนด์คอนซัลแตนท์ บจก. คลองหลวง ปทุมธานี 02-9013616-7
290 สิโรตม์แอร์ ร้าน ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 02-4769791
291 โอโซนเอ็นจิเนียริ่ง(ประเทศไทย) บจก. เมือง สมุทรปราการ 02-3850717
292 กุลเทค บจก. ปากเกร็ด นนทบุรี 02-1496051-2
293 เอพลัสทรี เซอร์วิสแอนด์เซลล์ บจก. สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 02-7338404
294 แอดวานซ์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ดีไซส์ หจก. บางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2361281
295 วรากรเอ็นจิเนียริ่ง หจก. บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 02-4183316
296 พันธกิจเครื่องเย็น บจก. เมือง สุราษฎร์ธานี 077-204119
297 เบญจทิพย์เซอร์วิส ร้าน (081-3322964) เมือง นครปฐม 034-306059
298 เอ.เอฟ.เค.เค. หจก. ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-1160703
299 วิชัยแอร์ ร้าน เมือง ตรัง 075-219035
300 โพธิ์ศิริแอร์ เซอร์วิส หจก. จตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-941 5517
301 พรราเชนทร์ วิศวกรรม บจก. อ.เมือง นนทบุรี
302 วัสสิกา บจก. อ.บางบ่อ สมุทรปราการ 081-9142127
303 โฟร์วิงส์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก. บางเขน กรุงเทพมหานคร 02-509 9350-3
304 ร้าน บดินทรซัพพลายแอนด์เซอร์วิส ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-326 9482
305 ทีโอ อีเล็คทริค ร้าน บางพลี สมุทรปราการ
306 หาดใหญ่แอร์ (ประเทศไทย)บจก. หาดใหญ่ สงขลา 074-252252
307 ร้าน พิสิษฐ์  เอ็นจิเนียริ่ง เมือง สมุทรปราการ 02-389 0208
308 ภาสิตเครื่องเย็น ร้าน ขุนหาญ ศรีสะเกษ 087-4491413
309 ทองเครื่องเย็น ร้าน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 045-6611942
310 ขุนหาญแอร์เซอร์วิส ร้าน ขุนหาญ ศรีสะเกษ 085-2019309,
311 เอ.พี.แอร์ ร้าน เมือง ขอนแก่น
312 ร้าน ราชาเครื่องเย็น กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 045-663478
313 ที.เซอร์วิสช๊อป ร้าน ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 091-8275911
314 ณภษร เซอร์วิส กรุ๊ป บจก. วัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-7117015
315 บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-2030357
316 ตรีซัน เอ็นจิเนียริ่ง หจก. เมือง นนทบุรี 02-4226602
317 สตาร์ลิ้งค์(ประเทศไทย) บจก. สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 02-7191166
318 ประเสริฐสุวรรณคอนโทรล หจก. บางบอน กรุงเทพมหานคร 02-8943133-35
319 ทรัพย์อิเล็คทรอนิคส์ ร้าน เมือง ขอนแก่น 081-9540014
320 กุดรังเซอร์วิสเซ็นเตอร์ ร้าน กุดรัง มหาสารคาม 085-000 8864
321 บุญสุขอิเล็คทรอนิคส์ ร้าน ศิขรภูมิ สุรินทร์ 085-025 9364
322 คูลแมนแอร์ ร้าน เมือง ขอนแก่น 089-5698183
323 กิมอิเลคทริค ร้าน เมือง บุรีรัมย์ 085-2567166
324 นิติพงษ์การช่าง ร้าน เมือง ขอนแก่น 043-320907
325 ร้าน กาญจนศิลป์แอร์ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 081-3696665
326 ศรีจันทร์แอร์ ร้าน อ.เมือง ขอนแก่น 081-6611441
327 โฮมเซอร์วิส ร้าน เมือง พิษณุโลก 055-322686
328 นิรันดร์เครื่องเย็น ร้าน วังทอง พิษณุโลก 055-313023
329 เดลิเวอรี่แอร์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส ร้าน เมือง พิษณุโลก 081-7857832
330 แกรนด์แอร์ บจก. คันนายาว กรุงเทพมหานคร 02-9434356
331 ปริญญาแแอร์ ร้าน เมือง นครสวรรค์ 056-228922
332 มนตรีแอร์ ร้าน พานทอง ชลบุรี 087-8121705
333 ดีแอนด์ทีแอร์เซอร์วิส ร้าน พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 085-0487579
334 สัญญาแอร์เซอร์วิส หจก. หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 032-512111
335 ณพณัฐ เอ็นยิเนียริ่ง บจก. ธัญบุรี ปทุมธานี 02-9572558
336 เอส.วี.เอส.แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก. เมือง ระยอง 038-610265
337 พีพีที ทรัพย์ พลาย เอ็นจิเนียริ่ง บจก. บางบัวทอง นนทบุรี 02-8838405
338 เอสที.อีเล็คทรอนิคแอนด์ซัพพลาย ร้าน เมือง สมุทรปราการ 097-1290996
339 พีเอสพี ออโต้ เซอร์วิส บจก. บางพลี สมุทรปราการ
340 สหแอร์เท็ค หจก. สัตหีบ ชลบุรี 038-247309
341 ช.เจริญอิเลคทริคแอร์เซ็นเตอร์ ร้าน วิหารแดง สระบุรี 036-377984
342 เอเซ็ทพลัส(ประเทศไทย) บจก. เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-1014844
343 ทักษิณแอร์ ร้าน เมือง สมุทรปราการ 081-4364149
344 เอส.เค.อาร์. เครื่องเย็น หจก. เมือง สกลนคร 042-7133353
345 ส.สุขสกุลเอ็นจิเนียริ่ง2009 หจก. หนองแค สระบุรี
346 สนันท์ชัยแอร์เซอร์วิส ร้าน เมือง สมุทรปราการ
347 คอนเซอร์วิสแอร์ หจก. เมือง สมุทรปราการ
348 บิวตี้เฟิร์ม บจก. ธัญบุรี ปทุมธานี 02-5695029-30
349 เอ.เค.แอร์คอนดิชั่น บจก. จอมทอง กรุงเทพมหานคร 081-6456195
350 เอ.เอส.พี คูลลิ่งเซ็นเตอร์ หจก. ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-4413411
351 ปิยะพงษ์แอร์แอนด์เซอร์วิส ร้าน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-8880005
352 ธเนศ เอ็นจิเนียริ่ง ร้าน ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 02-4260358
353 เอกภาพอินเตอร์สระบุรี บจก. เมือง สระบุรี 036-319554-5
354 อารมย์ดี แอร์คูล บจก. บางบัวทอง นนทบุรี 02-8344906
355 บจก.บีเอส เอ็นจิเนียริ่ง เมือง ยะลา 073-244898
356 รัฐวงศ์ คูลลิ่งแอร์ หจก. หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 02-9545113
357 เอ็น.ที.เค.โปรเซอร์วิส หจก. หนองแค สระบุรี 089-2014724
358 อาทิตย์ทีวี-แอร์ ร้าน ปากช่อง นครราชสีมา
359 สินสมบุญ เซอร์วิส หจก. เมือง ชลบุรี 086-3170844
360 ปิยะสวัสดิ์เอ็นจิเนียริ่ง บจก. คันนายาว กรุงเทพมหานคร 02-9444105
361 เอส.เค.คูลลิ่งแอร์เซ็นเตอร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 02-5705349-50
362 สุทธิพงษ์การไฟฟ้า บริการ ร้าน เมือง มหาสารคาม 087-6383222
363 บ้านดีมีสุข หจก. จตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-9666000
364 มหาสวัสดิ์ เซอร์วิส ร้าน(พีพีอาร์) บางกรวย นนทบุรี 089-7829476
365 กฤษพิมพ์แอร์แอนด์เซอร์วิส ร้าน บางเสาธง สมุทรปราการ 02-3979206
366 นาวีแอร์ แอนด์ไอที บจก. บางละมุง ชลบุรี 081-5729219
367 จังหารเจริญแอร์ ร้าน จังหาร ร้อยเอ็ด
368 อภินัทถ์แอร์ ร้าน ปากเกร็ด นนทบุรี 089-5126161
369 เอส.ซี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง ร้าน เมือง สมุทรปราการ 02-7570919
370 ส.ชัชวาลย์  เซอร์วิส มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 02-5436578
371 ประเชนเซอร์วิส ร้าน สำโรงทาบ สุรินทร์ 044-569356
372 บ้านก่ออิเล็กทรอนิกส์ ร้าน วารินชำราบ อุบลราชธานี 045-396036
373 ชนะพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ร้าน เมือง ศรีสะเกษ 045-611729
374 เจริญรุ่งเรืองแอร์ ร้าน บางแค กรุงเทพมหานคร 083-0065834
375 จีเอ็ม บิสสิเนส หจก. ธัญบุรี ปทุมธานี
376 ชัยชนะ อะไหล่แอร์ ร้าน เมือง ชลบุรี 038-275344
377 สยามแมกเนท เทรดดิ้ง บจก. ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 02-4388489
378 วังทองแอร์ เซอร์วิส ร้าน บางมูลนาก พิจิตร 093-6400456
379 เอส.เค.แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ร้าน บางบอน กรุงเทพมหานคร 081-8439492
380 ดี.เอ็ม.ซี คอร์ป (154) บจก. วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 02-9348235-7
381 ธำรงค์ บี.เอส.แอนด์ เซอร์วิส หจก. สาทร กรุงเทพมหานคร 02-2129388
382 ศูนย์บริการช่างฟอง เมือง สุรินทร์ 090-0409659
383 ธนอุดมแอร์ ร้าน สวนผึ้ง ราชบุรี 089-9849075
384 พรชัยการไฟฟ้า ร้าน สวนผึ้ง ราชบุรี 092-2589939
385 ธวิชแอร์เซอร์วิส ร้าน เมือง เพชรบุรี 086-5615549
386 ดำเนินอิเล็คโทรนิกส์ 2008 ร้าน ดำเนินสะดวก ราชบุรี 032-246050
387 อาร์.แอล.ซี.เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย บจก. เมืองระยอง ระยอง 091-4469599
388 ทรัพย์เจริญ คูลลิ่ง ร้าน เมือง นครปฐม 034-289922
389 วิชาญเครื่องเย็น  ร้าน บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 081-3782158
390 พี.เค.เอ็ม เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย บจก. สามพราน นครปฐม 081-5704510
391 เอ็นเทคนิค กรุ๊ป บจก. นครชัยศรี นครปฐม 034-338393
392 นครชัยศรีอะไหล่เครื่องเย็น  ร้าน นครชัยศรี นครปฐม 089-4438623
393 เค.เค.เอ็นจิเนียริ่ง ร้าน หาดใหญ่ สงขลา 074-262005-7
394 เอส.ที.หาดใหญ่เอ็นจิเนียริ่ง บจก. หาดใหญ่ สงขลา 074-346065
395 อุทัยแอร์ การช่าง/99 เจริญยนต์ ร้าน เมือง สงขลา 089-5992471
396 นันทศักดิ์ แอร์ ร้าน เมือง สงขลา 074-322468
397 ภานุวัต ออโต้แอร์ ร้าน หาดใหญ่ สงขลา 081-9590225
398 สงขลาแอร์ แอนด์ อีเลคทริก เซอร์วิส ร้าน เมือง สงขลา 094-5873795
399 ท๊อป คลู  ร้าน เมือง สงขลา 081-9591080
400 บ้านนกแอร์ ร้าน เทพา สงขลา 086-2662899
401 ร้าน ล้านแอร์ เมือง สงขลา 088-5787079
402 สุรินทร์ แอร์ ร้าน เมือง สงขลา 081-2727518
403 อภิชาติแอร์ ออโต้  ร้าน เมือง สงขลา 074-447849
404 ช.เจริญเครื่องเย็น ร้าน เมืองพัทลุง พัทลุง 074-635699
405 นครเครื่องเย็น ร้าน ลำทับ กระบี่ 075-650464
406 สมพงษ์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ระโนด สงขลา 089-9744438
407 พีซีพี เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส บจก. เมือง สงขลา 074-448876
408 สยามชัยแอร์ ร้าน หาดใหญ่ สงขลา 074-438879
409 เดอะแอร์  ร้าน ลำลูกกา ปทุมธานี 081-4915834
410 อธิสิทธิ์ แอร์ เซอร์วิส ร้าน บางบัวทอง นนทบุรี 02-8343990
411 เอสมิตรแอร์ & แซท ร้าน ศรีราชา ชลบุรี 086-8294560
412 ณปภัชแอร์ แอนด์ เซอร์วิส หจก. พระประแดง สมุทรปราการ 089-2307827
413 เอนนิโก้ อินโนเวชั่น บจก. ศรีราชา ชลบุรี 038-058330
414 เพิ่มทรัพย์ พี.อี.เอ.ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ปากเกร็ด นนทบุรี 086-3676496
415 วิบูลย์แอร์ ร้าน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 032-515732
416 เอส เค เค ดรากอน บจก. เมือง สมุทรปราการ 085-4794387
417 กรณ์พงศ์ เซอร์วิส ร้าน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 093-2499152
418 พสธรแอร์แอนด์เซอร์วิส ร้าน สังขละบุรี กาญจนบุรี 092-7364189
419 เอส.ที อิเล็กทรอนิกส์ ร้าน เมือง เพชรบูรณ์ 084-5579991
420 แอ๊ดแอร์ ร้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 089-8020963
421 ร้าน T.K ทับสะแกเครืองเย็น(ตี๋แอร์) ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 032-671446
422 ช.แอร์ เซอร์วิส ร้าน พิมาย นครราชสีมา 081-0700022
423 โกมลอิเล็กทรอนิกส์ ร้าน น้ำยืน อุบลราชธานี 083-4719505
424 แอดไวซ์ อุทุมพรพิสัย บจก. อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 045-691707
425 ก้องหล้ารุ่งโรจน์อิเล็คทรอนิค ร้าน อุทัย พระนครศรีอยุธยา 089-6687367
426 วี.อาร์. อิเล็คทริค ร้าน วาปีปทุม มหาสารคาม 080-1766123
427 ว.เจริญทรัพย์ ร้าน โพนทราย ร้อยเอ็ด 081-9642625
428 ณรงค์เซอร์วิส ร้าน สำโรงทาบ สุรินทร์ 044-569229
429 กาญจนาแอร์ แอนด์ เซอร์วิส ร้าน ประโคนชัย บุรีรัมย์ 091-0179257
430 มินธาดาแซทแอนด์แอร์ ร้าน เมือง บุรีรัมย์ 044-690137
431 ทีพีคอมพลัส บจก. เมือง ศรีสะเกษ 045-612775
432 เจริญสินวิทยุ ร้าน ไพรบึง ศรีสะเกษ 045-675482
433 เอ็มที อิเล็คทรอนิคส์ ร้าน เมือง ศรีสะเกษ 091-8286729
434 คลูพลัส แอนด์ แซท ร้าน สายไหม กรุงเทพมหานคร 080-2930277
435 ยูเนียน เมท คอร์เปอเรชั่น บจก. เมืองเชียงราย เชียงราย 052-055771
436 ปรีชาแอร์บ้าน ร้าน บางไทร พระนครศรีอยุธยา 081-2793771
437 เอส.ที.สันต์สร้างแอร์ หจก. ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 02-1082044
438 กันตพัฒน์ อิเล็กทริค ร้าน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 084-7096200
439 ดา อิเล็คทรอนิคส์ เขมราช อุบลราชธานี 045-491983
440 เมืองพลจานดาวเทียม ร้าน พล ขอนแก่น 043-418895
441 รัฐพลการช่าง ร้าน ท่าอุเทน นครพนม 042-573246
442 น้ำหนึ่งแอร์ ร้าน ธาตุพนม นครพนม 089-2749300
443 ดีดีอาร์ คอมซิสเต็มส์ หจก. เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 042-615476
444 เอ็นเทค รีฟริกเจอเรชั่นแอนด์พาร์ท บจก. ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-9151700-4
445 ชัยประดิษฐ์ ซาวด์ ร้าน เขมราช อุบลราชธานี 087-8252284
446 ซันไอซ์ แอร์คอน ร้าน บางบอน กรุงเทพมหานคร 02-0018036
447 ยูนิต เซอร์วิส บจก. บางนา กรุงเทพมหานคร 086-3301931
448 พี.อาร์.เซอร์วิส บจก. ดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-2483034-5
449 ร้าน บี.ไอ.จี.อิเล็คทริคแอร์ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 02-4176105
450 ร้าน ส.ไพรศาล แอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส เมือง ชลบุรี 038-271777
451 บจก.เค.พี. ชลบุรีแอร์ เมือง ชลบุรี 038-288131-2
452 บจก.ธีรธัช ดีเวลลอปเม้นท์ บ้านบึง ชลบุรี 033-091479
453 หจก.เสียงชัยแอร์ เมือง ฉะเชิงเทรา 038-514249
454 หจก.เอส.ที.แอร์ ฉะเชิงเทรา เมือง ฉะเชิงเทรา 038-817475
455 หจก.แหลมฉบังแอร์แอนด์อิเลคทริค บางละมุง ชลบุรี 096-8319956
456 บจก.เดอะ เบสท์ บาย ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี 038-328054-57
457 บจก.มาย เวย์ เซอร์วิส ศรีราชา ชลบุรี 038-326229
458 หจก.อัมรินทร์แอร์ แอนด์เซอร์วิส ลำลูกกา ปทุมธานี 02-9954525
459 บจก.นานาภัณฑ์ อิเล็คทริค บางละมุง ชลบุรี 038-716691-2
460 บจก.เค.เค.แอร์ซัพพลาย บางละมุง ชลบุรี 038-251537
461 ร้าน รัตนชัย เซ็นเตอร์ บางละมุง ชลบุรี 081-3573580
462 บจก.ต้อมแอร์แอนด์เซอร์วิส พานทอง ชลบุรี 038-206274
463 ร้าน ธณพล เซอร์วิส ศรีราชา ชลบุรี 038-310435
464 ร้าน โชคชัยเจริญแอร์ เมือง ชลบุรี 038-274275
465 หจก. อมตะแอร์แอนด์เซอร์วิส พนัสนิคม ชลบุรี 038-464387
466 ร้าน รัตนเซอร์วิส เมือง ชลบุรี 081-8626149
467 ร้าน พี.เอ็ม.เจริญแอร์ เมือง ชลบุรี 081-9021595
468 ร้าน กฤติญาแอร์ เมือง ปทุมธานี 089-8918677
469 บจก.เคเคเอส.แอร์แอนด์เซอร์วิส ปลวกแดง ระยอง 033-650102
470 บจก.พรรักษ์คูลลิ่ง ปากเกร็ด นนทบุรี 02-5836498
471 หจก.คิดแอร์ แอนด์เซอร์วิส คลองหลวง ปทุมธานี 02-8341047
472 บจก.กิต ฟังก์ชั่น ออลล์ คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 02-0006099
473 ร้าน ช.เจริญแอร์ เมือง ชลบุรี 038-275678
474 หจก.เอส.เอส.พี.มอเตอร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 02-9718778
475 ร้าน บางกอกแอร์คูลลิ่ง ลำลูกกา ปทุมธานี 02-1013502
476 บจก.วาย.ทูเอส.เอ็นจิเนียริ่ง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-9529100
477 บจก.วัฒนาแอร์ เอส ซูเลชั่น บางเขน กรุงเทพมหานคร 089-6711357
478 บจก. ที ดับบลิว จี คันนายาว กรุงเทพมหานคร 02-1012158
479 ร้านเคซีแอร์ ปากช่อง นครราชสีมา 044-312834
480 บจก.พุทธรักษา คอร์เปอร์เรชั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 02-5774859
481 ร้านมาติกา อะไหล่แอร์แอนด์เซอร์วิส แม่ริม เชียงใหม่ 081-8835227
482 บจก.ซี.พี.มาร์โก้ 2498 บางใหญ่ นนทบุรี 02-2824794
483 บจก.พีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 02-7302999
484 บจก.โชคชัยชาญกรุ๊ป เมือง ชลบุรี 038-745339
485 ร้าน หนองฉางอิเล็คโทรนิกส์ หนองฉาง อุทัยธานี 056-531109
486 ร้าน บีทีแอร์ ภูเขียว ชัยภูมิ 044-861607
487 บจก.มาย อิมเมจ(ประเทศไทย) ดุสิต กรุงเทพมหานคร 090-0070070
488 ร้าน บอยเจริญแอร์ เมืองชลบุรี ชลบุรี 087-6980327
489 บจก.โฟลเทคเวิลด์ บางละมุง ชลบุรี 098-2463919
490 ร้าน พัฒนะ พีพีแอร์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 043-891662
491 ร้าน ชัยชาญแอร์ 331 เกาะจันทร์ ชลบุรี 086-0008161
492 ร้าน มานิตย์เจริญชัยแอร์ ห้วยแถลง นครราชสีมา 083-8596052
493 หจก.เอ็น.เอส.อะไหล่แอร์ แอนด์เซอร์วิส บางเสาธง สมุทรปราการ 080-6221008
494 ร้าน จารุ แอร์ เซอร์วิส บางเสาธง สมุทรปราการ 095-9023113
495 บจก.ซีเอ็นแอล เซอร์วิสแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 063-9695415
496 บจก.พีเอ็นโฮม ดีเวลลอปเม้นท์ เมือง นครราชสีมา 044-353212
497 บจก.ยู-การผลิต เมือง ระยอง 095-9392453
498 บจก.เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น ลำลูกกา ปทุมธานี 02-9871198-9
499 หจก.หม้อสุวรรณแอร์แอนด์เซอร์วิส เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 098-1107887
500 ร้านสุกัญญาแอร์ พิมาย นครราชสีมา 044-481863
501 ร้าน โพนยางคำแอร์แอนด์เซอร์วิส จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 081-6012961
502 ร้าน โสภณการไฟฟ้า เมือง ขอนแก่น 061-7592277
503 ร้าน รุ่งเรืองแอร์ ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา 085-4207155
504 ร้าน นาโพธิ์แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง นาโพธิ์ บุรีรัมย์ 044-686300
505 ร้าน สุนทรแอร์เซอร์วิส ปากช่อง นครราชสีมา 044-000588
506 ร้าน เงินพูลแอร์ แอนด์เซอร์วิส เมือง ชัยภูมิ 044-136388
507 ร้าน ภัทรนันท์แอร์ เมือง นครราชสีมา 044-079078
508 บจก.ทศภาคพุทธางกูร เน็ตเวิร์ค เมือง สุรินทร์ 087-9794447
509 ร้าน ไพศาลแอร์ แอนด์เซอร์วิส เมือง ชัยภูมิ 083-6755017
510 ร้าน สุริโย เครื่องเย็น สีคิ้ว นครราชสีมา 044-986148
511 ร้าน เปรมอิเล็กทรอนิกส์ โนนสูง นครราชสีมา 044-076925
512 ร้าน กัสโซ่แอร์ เซอร์วิส โซ่พิสัย บึงกาฬ 093-4639979
513 ร้าน เสน่ห์แอร์ แอนด์เซอร์วิส สีคิ้ว นครราชสีมา 090-2530161
514 ร้าน รักษิณา พาณิชย์ ดอนตูม นครปฐม 092-9679652
515 ร้านปลาทูทองคอมพิวเตอร์ เมืองนครปฐม นครปฐม 062-1454532
516 บจก.เคพี ออลล์ซัพพลายแอนด์เอ็นจีเนียริ่ง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 065-5356396
517 หจก.แสนวิการไฟฟ้า เมือง นครราชสีมา 081-3933454
518 ร้าน สันติแอร์ บรบือ มหาสารคาม 089-8428304
519 ร้านอ.โซนิกส์ บรบือ มหาสารคาม 089-2255833
520 ร้าน ชัชวาลย์ การช่าง ด่านขุนทด นครราชสีมา 086-0564703
521 ร้าน ต๋อยดาวเทียม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 084-9535995
522 ร้าน เอแอนด์เค ซีซีทีวี พระพุทธบาท สระบุรี 089-6167360
523 ร้าน แอร์ยิ้ม ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี 061-3944623
524 ร้าน ชัยวิชิตวิทยุ เมือง กาฬสินธุ์ 043-811652
525 ร้าน เอกแอร์ แอนด์ เซอร์วิส เมือง ปทุมธานี 02-0651185
526 ร้าน สมนึกการไฟฟ้า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 02-5381096
527 ร้าน ปรีชาแอร์ อ.สูงเนิน นครราชสีมา
528 ร้าน ไพโรจน์อิเล็คทรอนิก คง นครราชสีมา 044-459265
529 ร้าน รุ่งเรืองแอร์เซลส์แอนด์เซอร์วิส เมือง บุรีรัมย์ 081-0621501
530 ร้าน คลังอะไหล่แอร์ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-007570
531 ร้าน แผ่นดินแอร์ เทพารักษ์ นครราชสีมา 061-1875561
532 ร้าน บ้านอะไหล่แอร์ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 094-5198954
533 ร้าน เคแอร์เอ็นจิเนียริ่ง คูเมือง บุรีรัมย์ 044-699149
534 ร้าน สุจริตไฟฟ้าซัพพลาย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-234166
535 หจก.ฟรีออน เซอร์วิส สารภี เชียงใหม่ 085-2223320
536 หจก.กรุงเทพ เครื่องเย็น(เชียงราย) เมือง เชียงราย 053-716769
537 ร้าน พี.ที.แอร์ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส สันป่าตอง เชียงใหม่ 053-835910
538 ร้าน บุญชัยเครื่องเย็น แม่ริม เชียงใหม่ 089-9582108
539 ร้าน สปายแแอร์เซอร์วิส สันทราย เชียงใหม่ 089-5613539
540 หจก. เอแอนด์เอ็นแอร์เซอร์วิส ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 089-2616884
541 หจก. เชียงใหม่ ไอ.อี สันกำแพง เชียงใหม่ 086-7293464
542 ร้าน เอกแอร์แอนด์อีเลคทริค สันทราย เชียงใหม่ 081-6032241
543 ร้าน เอ็นเอส อิเลคทริคแอร์เซอร์วิส เมือง ลำพูน 081-9516291
544 ร้าน สุรพล การช่าง เมือง ลำพูน 081-8838315
545 ร้าน เอกแอร์ ซัพพลาย สันทราย เชียงใหม่ 084-1515056
546 ร้าน เจนวิทย์อีเลคโทรนิค เมือง เชียงใหม่ 053-233591
547 ร้าน ศุภสินพานิช สันทราย เชียงใหม่ 081-2880298
548 ร้าน กองทองแอร์ เมือง เชียงใหม่ 053-141779
549 ร้าน แทนแอร์เซอร์วิส ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 083-7645544
550 หจก. วิฑูรย์แอร์ ไฟฟ้าแอนด์เซอร์วิส แม่ริม เชียงใหม่ 063-2298362
551 ร้าน โอเคแอร์เซอร์วิส สันทราย เชียงใหม่ 085-7176029
552 ร้าน อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล เมือง เชียงใหม่ 081-7244845
553 บจก. พีพี ซัพพลายแอนด์เทรดดิ้ง เมือง เชียงใหม่ 093-1387373
554 หจก. เชียงใหม่ พีแอนด์ที เมือง เชียงใหม่ 053-140396-7
555 บจก. สมจิตร์แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง เมือง เชียงใหม่ 053-275700-1
556 ร้าน คามทวีโชคแอร์ เมือง ปทุมธานี 062-2871559
557 ร้าน รุ่งกิจ แอร์ซัพพลาย เมือง สมุทรปราการ 02-7029513
558 หจก. ชัยวัฒน์อิเลคทริค เครื่องเย็น บางเขน กรุงเทพมหานคร 081-6856020
559 บจก.ปากเกร็ดแอร์ ปากเกร็ด นนทบุรี 080-4444464

[ecm name=’shop1_filter’]