นายกสมาคมฯ เข้าพบ ผอ.สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เมื่อวันที่ 21/12/59 นายดนัย เหลืองโสภากร นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้าพบ ผอ.สมศักดิ์ เนียมสุวรรณ ผอ.สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะงานติดตั้งและบริการเครื่องปรับอากาศ ว่าเข้าข่ายต้องมีวุฒิบัตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตามประกาศกระทรวงแรงงานหรือไม่

ทาง ผอ.สมศักดิ์ ได้แจ้งยืนยันกับ นายกดนัย อีกครั้งว่า ช่างแอร์ไม่เข้าข่ายช่างไฟฟ้าในอาคาร และ ผอ.สมศักดิ์ ยังยินดี ที่จะทำเป็นหนังสือยืนยัน เพื่อให้สมาคมฯ นำไปให้สมาชิกอ้างอิงได้ด้วย