ปลอดภัยไว้ก่อน เพื่อลดอุบัติเหตุในการทำงาน

เรื่องอุบัติเหตุในการทำงานเป็นเรื่องที่ประหลาดที่ว่าประหลาดก็คือ พวกเราจะไม่พูดถึงมันและไม่ให้ความสำคัญกับมันเลย จนกระทั่งเมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้น
อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อใดก็จะเกิดมีกระแสในหมู่พวกเราว่าจะต้องใส่ใจระมัดระวังเรื่องนี้อย่างเป็นจริงเป็นจังพูดกันว่าควรจะทำอย่างไรเพื่อลดอุบัติเหตุดังกล่าว
รวมทั้งการเสนอแนะว่าควรจะทำอย่างไรบ้างในการป้องกัน เสร็จแล้วก็แผ่วหายไปราวกับสายลมหนาวที่พัดผ่าน กทม. ที่ปีหนึ่งจะพัดผ่านสัก 3-5 วันแล้วก็เงียบหายไป
รอจนเกิดอุบัติเหตุใหม่ๆ ใหญ่ๆ อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้กันใหม่