กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “สร้างโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตด้วย Smart Business Model สำหรับผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย”

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย  จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “สร้างโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตด้วย Smart Business Model สำหรับผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย”  ในวันพฤหัส-ศุกร์ที่ 20-21 กรกฎาคม 60  ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้อง BSC ชั้น  1  อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (BSID) ซ.ตรีมิตร (กล้วยน้ำไท) เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ

  รับสมัครผู้เข้าร่วมจำนวน  40 ท่านเท่านั้น !!  ค่าใช้จ่าย 600 บาท/ท่าน  สมาชิกสมาคมฯ สามารถร่วมกิจกรรม จำนวน  2  ท่าน/ร้านค้า  ใครสมัครและชำระเงินก่อนจะได้สิทธิ์ก่อน   รับสมัครถึงวันที่ 13 กรกฎาคม(ปิดการรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน)