ประชุมผู้สนับสนุนประจำปี 2560

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทยจัดประชุมหารือเพื่อชี้แจงถึงแผนการจัดกิจกรรมสมาคมฯ ในปี 2560 ร่วมกับผู้ให้การสนับสนุน
ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 11.00-16.30 น. ณ Meeting Room (Mezzanine Floor) โรงแรมจัสมินแกรนด์เรสซิเด้นท์ ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ