กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตด้วย Smart Business Model”

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “สร้างโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตด้วย Smart Business Model สำหรับผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย” ในวันพฤหัส-ศุกร์ที่ 20-21 กรกฎาคม 60 ณ ห้อง BSC ชั้น 1 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (BSID) ซ.ตรีมิตร (กล้วยน้ำไท) เขตคลองเตย กรุงเทพฯ