ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ “ธุรกิจความเย็นกับภาษีที่รุมเร้า”

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย เรียนเชิญร้านค้าสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง ” ธุรกิจความเย็นกับภาษีรุมเร้า ” โดย ดร.บัณฑิต  อุชชิน  นิติกรชำนาญการจากกรมสรรพากรมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิก  ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสัมมนาชั้น1 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน(BSID) กล้วยน้ำไท  คลองเตย กรุงเทพมหานคร

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย 02-7124480 (เฉพาะสมาชิกสมาคมฯเท่านั้น)