ประชาสัมพันธ์ ทดสอบช่างฯ ครั้งที่1/2560

สมาคมฯจัดทำโครงการทดสอบช่างฯมาตรฐานสมาคมผู้ค้ามาอย่างต่อเนื่อง และปีนี้เริ่มแล้วนะครับ  ครั้งที่1 ในวันพุธ-พฤ.ที่30-31 ส.ค.นี้  รับเพียง 30 ท่านเท่านั้น โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ในการปฎิบัติ (ท่านละ700บาท) และสามารถสอบถามได้ที่สมาคมฯ 02-7124480