งานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ครั้งที่ 11

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมเครื่องทำความเย็น จัดงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ครั้งที่ 11 ( BANGKOK RHVAC 2017 ) ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา