กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ “ธุรกิจความเย็นกับภาษีที่รุมเร้า”

กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ ” ธุรกิจความเย็นกับภาษีที่รุมเร้า ” โดย ดร.บัณฑิต อุชชิน นิติกรชำนาญการจากกรมสรรพากรที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิกฯ เมื่อในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสัมมนาชั้น1 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน(BSID) กล้วยน้ำไท ซึ่งเป็นที่พึ่งพอใจและชื่นชอบแก่สมาชิกที่ได้เข้าร่วมในการสัมมนาครั้งนี้เป็นอย่างมาก