เชิญเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานบริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด (SCI) ผู้ให้การสนับสนุน เปิดโอกาสให้สมาคมฯ นำสมาชิกเข้าเยี่ยมชมโรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์ SCI อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ พบปะพูดคุยหรือซักถามกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง ทำให้เกิดการเข้าใจในการทำงานได้มากขึ้น

-วันศุกร์29ก.ย.60 อ.ศรีราชา ชลบุรี
-ค่าใช้จ่าย ท่านละ 300 บาท
-ร้านค้าสมาชิกละไม่เกิน 2 ท่าน รับทั้งหมด50ท่าน
-ตอบรับก่อน โอนเงินก่อน ได้สิทธิก่อน

**รายละเอียดตามเอกสารแนบครับ**