กิจกรรมสัญจร จ.นครราชสีมา

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย ฝ่ายบริหารเครือข่าย,ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายส่งเสริมวิชาชีพและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสัญจร ในวันที่ 5-6 ตุลาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกฯและผู้ประกอบการในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจนี้