รูปภาพงาน RHVAC 2017

ท่านนายกสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทยโดย คุณดนัย เหลืองโสภากร และคณะกรรมการบริหารสมมาคมฯ เยี่ยมชมและพูดคุยกับผู้สนับสนุนฯ พร้อมถ่ายรูปร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก และสมาชิกของสมาคมฯที่มาเที่ยวชมงานแวะถ่ายรูปที่บู้ทของสมาคมฯเป็นที่ระลึกด้วย ในงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2560 ครั้งที่ 11 (Bangkok RHVAC 2017) ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา