กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด (SCI)

เมื่อวันที่29 กันยายน 2560, สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทยโดยคณะกรรมการบริหารสมาคมและสมาชิกสมาคม ได้เงินทางเข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด (SCI)ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและได้เห็นถึงขั้นตอนการผลิตคอมเพรสเซอร์ และได้มีการรับประทานอาหารและถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก