กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ฟูจิสึ เนเจอรัล(ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่3 ตุลาคม 2560, สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย โดยนายกสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย คุณดนัย  เหลืองโสภากร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมและสมาชิก ได้เงินทางเข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ฟูจิสึ เนเจอรัล(ประเทศไทย) จำกัด ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและได้เห็นถึงขั้นตอนต่างๆในการผลิตสินค้าทั้งนี้ได้มีการรับประทานอาหารและถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก