ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัญจร จ.เชียงใหม่

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย ฝ่ายบริหารเครือข่าย,ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายส่งเสริมวิชาชีพและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสัญจร ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกฯและผู้ประกอบการในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมในกิจกรรมที่น่าสนใจนี้