กิจกรรมการแข่งขัน GOLF RYDER (กอล์ฟ 3ฝ่าย)

วันพุธที่ 20 ธ.ค. 60 สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน GOLF RYDER (กอล์ฟ 3ฝ่าย)
ณ สนามริเวอร์เดล กอล์ฟคลับ จ.ปทุมธานี ซึ่ง ฝ่ายสมาชิกฯทำคะแนนรวมได้เป็นอันดับ 1 ได้ครองแชมป์ไปครอง