ทั่วไป

กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ฟูจิสึ เนเจอรัล(ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่3 ตุลาคม 2560, สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย โดยนายกสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย คุณดนัย  เหลืองโสภากร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมและสมาชิก ได้เงินทางเข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ฟูจิสึ เนเจอรัล(ประเทศไทย) จำกัด ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและได้เห็นถึงขั้นตอนต่างๆในการผลิตสินค้าทั้งนี้ได้มีการรับประทานอาหารและถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก


กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด (SCI)

เมื่อวันที่29 กันยายน 2560, สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทยโดยคณะกรรมการบริหารสมาคมและสมาชิกสมาคม ได้เงินทางเข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด (SCI)ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและได้เห็นถึงขั้นตอนการผลิตคอมเพรสเซอร์ และได้มีการรับประทานอาหารและถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก


การบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ครั้งที่ 2)

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2560 สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทยได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพร่วม ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ครั้งที่ 2) โดยท่านนายกสมาคม คุณดนัย เหลืองโสภากร คณะกรรมการบริหารสมาคมฯและสมาชิกสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทยเชิญพวงมาลาไปถวายสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เพื่อแสดงความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อปวงพสกนิกรตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้


รูปภาพงาน RHVAC 2017

ท่านนายกสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทยโดย คุณดนัย เหลืองโสภากร และคณะกรรมการบริหารสมมาคมฯ เยี่ยมชมและพูดคุยกับผู้สนับสนุนฯ พร้อมถ่ายรูปร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก และสมาชิกของสมาคมฯที่มาเที่ยวชมงานแวะถ่ายรูปที่บู้ทของสมาคมฯเป็นที่ระลึกด้วย ในงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2560 ครั้งที่ 11 (Bangkok RHVAC 2017) ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา


กิจกรรมสัญจร จ.นครราชสีมา

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย ฝ่ายบริหารเครือข่าย,ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายส่งเสริมวิชาชีพและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสัญจร ในวันที่ 5-6 ตุลาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา จึงขอเรียนเชิญสมาชิกฯและผู้ประกอบการในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจนี้


เชิญเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานบริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด (SCI) ผู้ให้การสนับสนุน เปิดโอกาสให้สมาคมฯ นำสมาชิกเข้าเยี่ยมชมโรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์ SCI อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ พบปะพูดคุยหรือซักถามกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง ทำให้เกิดการเข้าใจในการทำงานได้มากขึ้น


กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ “ธุรกิจความเย็นกับภาษีที่รุมเร้า”

กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ ” ธุรกิจความเย็นกับภาษีที่รุมเร้า ” โดย ดร.บัณฑิต อุชชิน นิติกรชำนาญการจากกรมสรรพากรที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิกฯ เมื่อในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสัมมนาชั้น1 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน(BSID) กล้วยน้ำไท ซึ่งเป็นที่พึ่งพอใจและชื่นชอบแก่สมาชิกที่ได้เข้าร่วมในการสัมมนาครั้งนี้เป็นอย่างมาก


งานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ครั้งที่ 11

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมเครื่องทำความเย็น จัดงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ครั้งที่ 11 ( BANGKOK RHVAC 2017 ) ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา  


ประชาสัมพันธ์ ทดสอบช่างฯ ครั้งที่1/2560

สมาคมฯจัดทำโครงการทดสอบช่างฯมาตรฐานสมาคมผู้ค้ามาอย่างต่อเนื่อง และปีนี้เริ่มแล้วนะครับ  ครั้งที่1 ในวันพุธ-พฤ.ที่30-31 ส.ค.นี้  รับเพียง 30 ท่านเท่านั้น โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ในการปฎิบัติ (ท่านละ700บาท) และสามารถสอบถามได้ที่สมาคมฯ 02-7124480


ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ “ธุรกิจความเย็นกับภาษีที่รุมเร้า”

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย เรียนเชิญร้านค้าสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง ” ธุรกิจความเย็นกับภาษีรุมเร้า ” โดย ดร.บัณฑิต  อุชชิน  นิติกรชำนาญการจากกรมสรรพากรมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิก  ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสัมมนาชั้น1 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน(BSID) กล้วยน้ำไท  คลองเตย กรุงเทพมหานคร สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย 02-7124480 (เฉพาะสมาชิกสมาคมฯเท่านั้น)