ทั่วไป

กิจกรรม แจกอาหารให้ประชาชนที่สนามหลวง

วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 สถามนที่ ท้องสนามหลวง      สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทยและสมาชิกร่วมกับสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กระทรวงอุตสาหกรรมและสมาคมเครือข่าย ร่วมแจกอาหารและเครื่องดื่มให้กับประชาชนที่เข้าร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ ในวันที่8และ9ธันวาคม2559 ณ.ท้องสนามหลวง      มีกรรมการสมาคมผู้ค้า,เจ้าหน้าที่สมาคมฯและเจ้าหน้าที่สมาคมเครือข่ายเข้าร่วมช่วยในการแจกอาหารและเครื่องดื่มทั้ง2วัน