You are here

กิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ จ.ราชบุรี

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ราชบุรี

วัน/เวลา: 
Mon, 24/09/2012 - 13:05
สถานที่: 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ราชบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการจ.ตรัง

สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 3 ที่ โรงแรมธรรมรินทร์ (หน้าสถานีรถไฟ) จ.ตรัง ได้รับการตอบรับและมีผู้เข้าร่วมอบรมถึง 40 คน แต่ความจุของห้องสัมมนาได้ถึง 100 คนทำให้ห้องอาจดูกว้างขวางเกินไป ด้วยสถานที่ของทางราชการไม่มีเอื้ออำนวยแบบ 2 ครั้งที่ผ่านมา การจัดการอบรมฯสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการของสมาคมฯ ที่มีการรวมตัวก่อตั้งเป็นชมรมฯ จ.ตรัง โดยมีคุณพิศาล ไทรงาม (ร้านตรังไพศาลแอร์เซอร์วิส) เป็นประธานชมรมฯ ที่เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อส่วนรวม รวมทั้งการตอบรับสมาชิกในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สมาคมฯ จะเป็นกำลังใจและจะสนับสนุนกิจกรรมที่ต่อเนื่องต่อไป สมาคมฯย

วัน/เวลา: 
Wed, 29/08/2012 - 20:45
สถานที่: 
โรงแรมธรรมรินทร์(หน้าสถานีรถไฟตรัง)

กิจกรรมถวายพระพรที่รพ.ศิริราช

คณะกรรมการสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่จากบจก.แอร์โค (TRANE) ร่วมกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ.ตึก 100 ปี รพ.ศิริราช ในวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เวลา 14.00 น.

วัน/เวลา: 
Thu, 23/08/2012 - 13:15
สถานที่: 
ร.พ.ศิริราช

ประมวลภาพกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ จ.เชียงใหม่ (ต่อ)

วัน/เวลา: 
Thu, 26/07/2012 - 17:45
สถานที่: 
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่1 จ.เชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ จ.เชียงใหม่

สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 2 ที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ จ.เชียงใหม่
ได้รับการตอบรับและมีผู้เข้าร่วมอบรมถึง 70 คนเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึง 30 คนทำให้ห้องอบรมแน่นขนัดไปบ้าง ต้องขออภัยผู้ที่พลาดการอบรมครั้งนี้ สมาคมฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เต็มไปด้วยหลักการเชิงปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นการยกระดับการบริการให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น สมาคมฯ ยังคงมีกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2555 ซึ่งครั้งต่อไปจะเป็นการจัดสัมมนาที่ จ.ตรัง ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555 สมาชิกภาคใต้ที่สนใจติดต่อได้ที่คุณแหม่ม 08-4335-3300 เจ้าหน้าที่สมาคมฯ รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน

วัน/เวลา: 
Thu, 26/07/2012 - 16:00
สถานที่: 
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่1 จ.เชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการจ.อุบลราชธานี

สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๗ จ.อุบลราชธานี
ได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ทำให้กิจกรรมส่งเสริมความรู้การแลกเปลี่ยนในเชิงวิชาการจากส่วนกลางสู่ภูมิภาค เป็นปฐมบทในการประกอบวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยนในเร็ววันนี้ สมาคมฯ ยังคงมีกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2555 ซึ่งครั้งต่อไปจะเป็นการจัดสัมมนาที่ จ.เชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2555 สมาชิกภาคเหนือที่สนใจติดต่อได้ที่คุณแหม่ม 08-4335-3300 เจ้าหน้าที่สมาคมฯ รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน

วัน/เวลา: 
Wed, 04/07/2012 - 17:15

การสัมนาเชิงปฏิบัติการ

จองด่วน !!!!!!
รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น
ผู้ที่สมัครเข้ารับการสัมนา 40 ท่านแรกที่ลงทะเบียนจะได้รับ
1.DVD แบบการเรียนการสอนการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จาก สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
2.CD สูตรการคำนวณท่อส่งลม (DUCT CALCULATOR)
3.สินค้าราคาพิเศษสุด สุด จากผู้ผลิต

วัน/เวลา: 
Fri, 30/03/2012 - 11:30
สถานที่: 
จ.อุบลราชธานี

ขอเชิญร่วมบริจาค

หนังสือเชิญชวนบริจาคเงินเพือช่วยเหลือฟืนฟูผู้ประสบอุทกภัยนำ ท่วม
โดยมอบผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา
จัดโดย
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (ACAT)/สมาคมผู้ค้าเครืองปรับอากาศไทย (TATA)
กลุ่มอุตสาหกรรมเครืองปรับอากาศและเครืองทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(FTI)
ชมรม GOLF AIRCOND2000/สมาคมอัลไพน์กอล์ฟ แอนด์ สปอตร์คลับ

วัน/เวลา: 
Tue, 07/02/2012 - 09:30
สถานที่: 
สมาคมอัลไพน์กอล์ฟ แอนด์ สปอตร์คลับ

Pages