กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ “ธุรกิจความเย็นกับภาษีที่รุมเร้า”

กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ ” ธุรกิจความเย็นกับภาษีที่รุมเร้า ” โดย ดร.บัณฑิต อุชชิน นิติกรชำนาญการจากกรมสรรพากรที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิกฯ เมื่อในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสัมมนาชั้น1 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน(BSID) กล้วยน้ำไท ซึ่งเป็นที่พึ่งพอใจและชื่นชอบแก่สมาชิกที่ได้เข้าร่วมในการสัมมนาครั้งนี้เป็นอย่างมาก


งานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ครั้งที่ 11

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมเครื่องทำความเย็น จัดงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ครั้งที่ 11 ( BANGKOK RHVAC 2017 ) ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา  


ประชาสัมพันธ์ ทดสอบช่างฯ ครั้งที่1/2560

สมาคมฯจัดทำโครงการทดสอบช่างฯมาตรฐานสมาคมผู้ค้ามาอย่างต่อเนื่อง และปีนี้เริ่มแล้วนะครับ  ครั้งที่1 ในวันพุธ-พฤ.ที่30-31 ส.ค.นี้  รับเพียง 30 ท่านเท่านั้น โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ในการปฎิบัติ (ท่านละ700บาท) และสามารถสอบถามได้ที่สมาคมฯ 02-7124480


ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ “ธุรกิจความเย็นกับภาษีที่รุมเร้า”

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย เรียนเชิญร้านค้าสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง ” ธุรกิจความเย็นกับภาษีรุมเร้า ” โดย ดร.บัณฑิต  อุชชิน  นิติกรชำนาญการจากกรมสรรพากรมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิก  ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสัมมนาชั้น1 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน(BSID) กล้วยน้ำไท  คลองเตย กรุงเทพมหานคร สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย 02-7124480 (เฉพาะสมาชิกสมาคมฯเท่านั้น)  


กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตด้วย Smart Business Model”

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “สร้างโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตด้วย Smart Business Model สำหรับผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย” ในวันพฤหัส-ศุกร์ที่ 20-21 กรกฎาคม 60 ณ ห้อง BSC ชั้น 1 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (BSID) ซ.ตรีมิตร (กล้วยน้ำไท) เขตคลองเตย กรุงเทพฯกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “สร้างโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตด้วย Smart Business Model สำหรับผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย”

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย  จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “สร้างโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตด้วย Smart Business Model สำหรับผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย”  ในวันพฤหัส-ศุกร์ที่ 20-21 กรกฎาคม 60  ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้อง BSC ชั้น  1  อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (BSID) ซ.ตรีมิตร (กล้วยน้ำไท) เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ   รับสมัครผู้เข้าร่วมจำนวน  40 ท่านเท่านั้น !!  ค่าใช้จ่าย 600 บาท/ท่าน  สมาชิกสมาคมฯ สามารถร่วมกิจกรรม จำนวน  2  ท่าน/ร้านค้า  ใครสมัครและชำระเงินก่อนจะได้สิทธิ์ก่อน   รับสมัครถึงวันที่ 13 กรกฎาคม(ปิดการรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน)


สมาคมได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพร่วม ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพร่วม ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยท่านนายกดนัย เหลืองโสภากร และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เชิญพวงมาลาไปถวายสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เพื่อแสดงความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อปวงพสกนิกรตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้


ทำความรู้จัก GFK

GFK เป็นบริษัทวิจัยขอมูลสัญชาติเยอรมันที่มีชื่อเสียงติดอันดับที่ 5ของโลก มีเครือขายกระจายอยู ่ ทั่วโลกและได้เปิดดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมา  20 ปี เชี่ยวชาญในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิคส์รวมทั้งเครื่องปรับอากาศ