ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ “ธุรกิจความเย็นกับภาษีที่รุมเร้า”

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย เรียนเชิญร้านค้าสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง ” ธุรกิจความเย็นกับภาษีรุมเร้า ” โดย ดร.บัณฑิต  อุชชิน  นิติกรชำนาญการจากกรมสรรพากรมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิก  ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสัมมนาชั้น1 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน(BSID) กล้วยน้ำไท  คลองเตย กรุงเทพมหานคร สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย 02-7124480 (เฉพาะสมาชิกสมาคมฯเท่านั้น)  


กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตด้วย Smart Business Model”

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “สร้างโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตด้วย Smart Business Model สำหรับผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย” ในวันพฤหัส-ศุกร์ที่ 20-21 กรกฎาคม 60 ณ ห้อง BSC ชั้น 1 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (BSID) ซ.ตรีมิตร (กล้วยน้ำไท) เขตคลองเตย กรุงเทพฯกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “สร้างโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตด้วย Smart Business Model สำหรับผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย”

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย  จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “สร้างโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตด้วย Smart Business Model สำหรับผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย”  ในวันพฤหัส-ศุกร์ที่ 20-21 กรกฎาคม 60  ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้อง BSC ชั้น  1  อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (BSID) ซ.ตรีมิตร (กล้วยน้ำไท) เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ   รับสมัครผู้เข้าร่วมจำนวน  40 ท่านเท่านั้น !!  ค่าใช้จ่าย 600 บาท/ท่าน  สมาชิกสมาคมฯ สามารถร่วมกิจกรรม จำนวน  2  ท่าน/ร้านค้า  ใครสมัครและชำระเงินก่อนจะได้สิทธิ์ก่อน   รับสมัครถึงวันที่ 13 กรกฎาคม(ปิดการรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน)


สมาคมได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพร่วม ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพร่วม ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยท่านนายกดนัย เหลืองโสภากร และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เชิญพวงมาลาไปถวายสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เพื่อแสดงความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อปวงพสกนิกรตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้


ทำความรู้จัก GFK

GFK เป็นบริษัทวิจัยขอมูลสัญชาติเยอรมันที่มีชื่อเสียงติดอันดับที่ 5ของโลก มีเครือขายกระจายอยู ่ ทั่วโลกและได้เปิดดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมา  20 ปี เชี่ยวชาญในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิคส์รวมทั้งเครื่องปรับอากาศประชุมผู้สนับสนุนประจำปี 2560

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทยจัดประชุมหารือเพื่อชี้แจงถึงแผนการจัดกิจกรรมสมาคมฯ ในปี 2560 ร่วมกับผู้ให้การสนับสนุน ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 11.00-16.30 น. ณ Meeting Room (Mezzanine Floor) โรงแรมจัสมินแกรนด์เรสซิเด้นท์ ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ


คำแนะนำการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศเบื้องต้นเมื่อเข้าสู้ฤดูร้อน

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ เพื่อสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย ความประหยัด การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ค่าบำรุงรักษาและยืดอายุเครื่องปรับอากาศให้ยาวนานยิ่งขึ้น จึงมีข้อแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้บริโภคดังนี้ ควรถอดแผ่นกรองอากาศ ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยเดือนละครั้ง ควรเรียกช่างแอร์มาล้างแอร์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตรวจเช็คคอยล์ร้อน (ตัวที่อยู่นอกบ้าน) ว่าไม่มีสิ่งของใดๆ ปิดขวางการระบายความร้อนโดยเด็ดขาด หลีกเลี่ยงการนำสิ่งของที่ทำให้เกิดความร้อนเข้ามาให้ห้องปรับอากาศ เช่น เตารีด หม้อต้ม ฯลฯ ติดตั้งผ้าม่าน ฉนวนกันความร้อน ในบริเวณที่มีความร้อนและแสงแดดส่องถึง ติดตั้งพัดลมระบายอากาศขนาดที่เหมาะสมกับขนาดห้อง ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมอย่างพอเหมาะกับความต้องการ ประมาณ 25 องศาเซลเซียส หากเครื่องปรับอากาศมีเสียงดังผิดปกติ ลมออกไม่สม่ำเสมอ ควรเรียกช่างแอร์ ที่ผ่านการอบรมการล้างแอร์อย่างถูกต้องมาตรวจเช็คทันที


ความรู้เรื่อง น้ำยา R-290 Hydro Carbon

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 คณะทำงาน จาก องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน  (GIZ)  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้มาให้ข้อมูลและ ความรู้เรื่อง น้ำยา R-290 Hydro Carbon  ณ ห้อง 301  ชั้น 3 อาคารอำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (BSID)  ซ.ตรีมิตร (กล้วยน้ำไท) เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดยมีสมาชิกฯให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และเมื่อจบเรียบร้อยแล้วก็ได้ถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึก