ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ทางสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย ได้มีการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ที่อาคารอำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนขึ้น โดยในงานมีการเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคม ของปี 2560-61 ด้วย  นายกสมาคมฯ เข้าพบ ผอ.สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เมื่อวันที่ 21/12/59 นายดนัย เหลืองโสภากร นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้าพบ ผอ.สมศักดิ์ เนียมสุวรรณ ผอ.สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะงานติดตั้งและบริการเครื่องปรับอากาศ ว่าเข้าข่ายต้องมีวุฒิบัตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตามประกาศกระทรวงแรงงานหรือไม่ ทาง ผอ.สมศักดิ์ ได้แจ้งยืนยันกับ นายกดนัย อีกครั้งว่า ช่างแอร์ไม่เข้าข่ายช่างไฟฟ้าในอาคาร และ ผอ.สมศักดิ์ ยังยินดี ที่จะทำเป็นหนังสือยืนยัน เพื่อให้สมาคมฯ นำไปให้สมาชิกอ้างอิงได้ด้วย


กิจกรรม แจกอาหารให้ประชาชนที่สนามหลวง

วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 สถามนที่ ท้องสนามหลวง      สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทยและสมาชิกร่วมกับสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กระทรวงอุตสาหกรรมและสมาคมเครือข่าย ร่วมแจกอาหารและเครื่องดื่มให้กับประชาชนที่เข้าร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ ในวันที่8และ9ธันวาคม2559 ณ.ท้องสนามหลวง      มีกรรมการสมาคมผู้ค้า,เจ้าหน้าที่สมาคมฯและเจ้าหน้าที่สมาคมเครือข่ายเข้าร่วมช่วยในการแจกอาหารและเครื่องดื่มทั้ง2วัน